سایت تخصصی مداحان استان زنجان علوی

دانلو د ردیف خوانی موسیقی واموزش مداحان کامل به تمام صفحه ها سر بزنید همه چیز هست

سایت تخصصی مداحان استان زنجان علوی

سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870
سایت تخصصی مداحان استان زنجان علوی دانلو د ردیف خوانی موسیقی واموزش مداحان کامل به تمام صفحه ها سر بزنید همه چیز هست

درباره اخی فرج زنجانی

درباره اخی فرج زنجانی

درباره اخی فرج زنجانیواحد مشاهیرو بزرگان تبیان زنجان-

 

ابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی در کتاب کشف المحجوب که در قرن پنجم تالیف کرده در ص 215 می نویسد : شیخ شقیق فرج معروف به اخی زنگانی، مردی نیکو سیرت و ستوده طریقت بود. شیخ اندرین زمان از بزرگان این طریقت است، و از وی خیرات بسیار است.

یک مطلب عجیب.جعفر بن محمد بن حسن معروف به جعفری در تاریخ کبیر خود که از ابتدای خلقت تا سنه 845 ه.ق را شامل میباشد چنین مینویسد: شیخ ابوالفرج زنجانی از بزرگان دین بود اول مکاری می کرد و چهار پایان را رنجانیدی ، یکبار چوبی محکم بر دراز گوشی زد و درازگوش با وی در سخن در آمد و گفت: چنان بزن که باز توانی خورد. او را حالی بدین سخن دست داد و ترک چهارپایان بداد و همه عمر را در راه حق صرف کرد و مستجاب الدعوه بود و بسیاری از بزرگان دین متابعت او نمودندی و صاحب کشف و کرامت شد و مدفن او در زنجان مشهور است.

طریقه نسبت اخی فرج در تصوف و عرفان

طریقه شیخ به عرفای مشهور تصوف و عرفان بوسیله ابوالعباس نهاوندی از مشایخ قرن چهارم - شیخ جعفر خلدی متوفی در سنه 348 ه.ق (بنا به روایتی مرید ابوعبدالله محمد ابن خفیف شیرازی متوفی در حدود سنه 371) محمد رویم بغدادی متوفی در سال 303 محمد بن عبدالله عمویه _ احمد اسود دینوری _ ممشاد دینوری...

خانقاه شیخ اخی فرج زنجانی

شیخ در تاریخ 425 ه.ق در زنجان خانقاهی ساخت و مریدان و طالبان و سالکان و زائران و جوانمردان از نقاط مختلف ممالک اسلامی جهت استفاده و استفاضه و تبرک و تمین به خدمتش می شتافتند و دست ارادت و نیاز به سویش دراز می کردند و زائران از همت والای او ، استجابت دعا و برکت و آسایش خاطر و پند و موعظه طلب می نمودند.

در خانقاه شیخ پیوسته جماعتی از فضلا و عباد و زهاد اعتکاف کرده و به عبادت اشتغال داشتند و مطابق رسوم و آدابی که از رباطات و خانقاه های قدیم در دست است ، خانقاه شیخ محل ورود و منزلگاه علماء و فضلا و عرفای اطراف و اکناف عالم بود که در هنگام سیر و سلوک و ریاضت وارد شهر نجان میشدند و در خانقاه او منزل میکردند.

این موضوع از داستانی که عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس ذکر کرده بهتر معلوم میگردد. بطوریکه هنوز هم در میان مردم شهر مشهور است ، شیخ اخی فرج در دامنه کوه معروف به "چله خانه" که در سمت شمال شهر فعلی زنجان واقعست وبه لفظ محلی کوه چله خانه میگویند.مسجد مانندی در آنجا موجود بوده. میگویند که خود شیخ و مریدانش در آنجا چله می نشستند و به درک معضلات و کشف حقایق می پرداختند. 

داستان گربه شیخ اخی فرج زنجانی

در کتاب هفت اقلیم امین احمد رازی ، کتاب عقول عشره محمد براری و بحیره ، خزینه الاصفیاء و در تعلیقات کتاب حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی به نقل از کتاب نفحات الانس نوشته شده است که : گویند شیخ را گربه ای بود ، هرگاه جمعی از مهمانان به خانقاه او توجه میکردند آن گربه به عدد هر یک از ایشان ، بانکی میکرد و خادم خانقاه به هر بانکی کاسه آبی در دیگ میریخت.

یک روز عدد میهمانان بیش از بانک های گربه شد.اخوان تعجب کردند ، ناگاه گربه به میان جماعت در آمده ، یکان یکان را استشمام نمود و بر یکی از ایشان بول کرد. چون تفحص کردند از دین بیگانه بود.

روزی خادم مطبخ مقداری شیر در دیگ ریخت تا برای اصحاب ، شیر برنج طبخ نماید ، ماری سیاه از سر بخاری (دودکش) در دیگ افتاد و گربه آنرا بدید و گرد دیک می گردید و فریاد میکرد و اضطراب می نمود. خادم چون از این معنی غافل بود وی را زجر میکرد و دور می انداخت و ناراحت می کرد.

چون خادم به هیچ نوعی متنبه نشد.گربه خود را در دیگ انداخته حلاک ساخت.هنگامیکه شیر برنج را ریختند ، ماری سیاه از توی آن ظاهر شد ، وقتی که این خبر را به شیخ دادند فرمود: که آن گربه خود را فدای درویشان ساخت. ویرا در قبر کنید و محلی بسازید و زیارت کنید.میگویند اکنون (هنگام تالیف نفحات الانس) حاضر است و مردم آن را زیارت میکنند.

با توجه به گفته جامی بعد از بالغ بر چهار قرن و اندی هنوز محل دفن گربه شیخ سالم بوده و در قرن نهم زیارتگاه معتقدین به طریقت و قول شیخ اخی فرج زنگانی بوده است.

شیخ اخی فرج در آخر عمر منکر سماع صوفیان شد

امیر عنصرالمعالی کیکاوس در باب چهل و چهارم کتاب معروف قابوسنامه که از مولفان قرن پنجم هجری قمریست ، در صفت اهل تصوف ، شیخ اخی فرج را از صاحب نظران و بزرگان طریقت تصوف شمرده و عقیده وی را در مورد منع سماع چنین می نگارد:

شیخ اخی فرج زنجانی رحمه الله در آخر عمر سماع را منع کرد و گفت : سماع آب است . آب آنجا باید که آتش باشد. آب بر آب ریختن تیرگی و وحل افزاید.اگر قومی که پنجاه مرد بود یکی با آتش بود و چهل و نه تن را از بهر یک تن تیرگی نتوان افزود.شکیب از آن یک نتوان خواست که از آن دیگران صدق.

وفات شیخ اخی فرج زنجانی

نویسنگان تاریخ و تذکره ها ، در مورد تاریخ فوت این عارف نامی مانند اکثر دانشمندان و بزرگان علم و ادب و عرفان اختلاف نظر دارند.البته باید گفت ، در تعیین نامش نیز دچار لغزش شده اند.

آذر بیگدلی ابی فرج زنجانی نوشته و داراشکوه در سفینه الاولیاء و غلام سرور در خزینه الاصفیاء بترتیب آخی فرج زنجانی و شیخ فرج زنجانی و عبدالرحمن جامی مینویسد: شیخ اخی فرج زنگانی در روز چهارشنبه غره رجب سنه457 ه.ق از دنیا رفته و در شهر زنگان مدفون گردیده است.

و فصیحی خوافی در ضمن وقایع سنه 427 می نویسد: وفات اخی ابوالفرج الزنجانی ،بزنجان و قیل سنه سبع و خمسین و اربعمائه.و سید محمد نور بخش بطوریکه قبلا نوشتم ،می گوید (454 ه.ق) باز همانطور که گذشت ، صاحب تاریخ کبیر در در چهارصد و دو نوشته در کتاب شاهد صادق می نویسد: خواجه عبدالخالق غجدوانی و اخی فرج زنجانی ، در سنه 557 در گذشتند. و امین احمد رازی در ص 196 ج 3 هفت اقلیم و مولف کتاب آتورپاتکان در ذیل ص 417 قول مولف شاهد صادق را ذکر کرده اند . و حمدالله مستوفی و شاهزاده دارا شکوه تاریخ 457 را نوشته اند.

اینک با در نظر گرفتن قول صاحب تاریخ کبیر و شاهد صادق اختلاف بالغ بر 155 سال میباشد ، و تفاوت قول صاحب تاریخ کبیر با نفحات الانس در حدود 100 سال و این هر دو قابل تعمیق و تامل است . بدیهی است از اینگونه لغزشها و نا برابری ها در شرح حال رجال بزرگ این مرز و بوم مثل سایر نقاط ایران و جهان بسیار میبینیم و خواهیم دید.

در هر صورت به نظر این بیمقدار ، قول الانس و تاریخ گزیده به حقیقت نزدیکتر است و همان چهارشنبه غره رجب سنه 457 صحیح میباشد.

محل آرامگاه شیخ اخی فرج زنگانی

طبق تحقیقی که بعمل آورده ام و اکثر محققین و معمرین مطلع شهر زنجان که بعضی مستقیما و برخی از قول اجداد و افراد سلف خود نقل میکردند ، آرامگاه شیخ اخی فرج در قسمت شمالی غرب میدان چهارراه انقلاب (میدان انقلاب ) شهر زنجان ،بین ساختمان دکاکین و حمام علیمردان خان قرار داشته و زیارتگاه اهل دل و دردمندان بود.که بعد از کشیدن خیابان و احداث چهارراه و ایجاد دکاکین ، آثار آن بکلی از بین رفته است آن آرامگاه مرکب بوده از مرقد و مسجد و بعضی حجره ها که زایرین و نیازمندان در آنها سکونت میکردند.

منبع : پورتال استان زنجان


موضوعات مرتبط: بزرگان زنجانی

تاريخ : چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ | 15:48 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

شیخ اخی فرج زنجانی

 

شیخ اخی فرج زنجانی

ابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی در کتاب کشف المحجوب که در قرن پنجم تالیف کرده در ص 215 می نویسد : شیخ شقیق فرج معروف به اخی زنگانی، مردی نیکو سیرت و ستوده طریقت بود. شیخ اندرین زمان از بزرگان این طریقت است، و از وی خیرات بسیار است.

یک مطلب عجیب.جعفر بن محمد بن حسن معروف به جعفری در تاریخ کبیر خود که از ابتدای خلقت تا سنه 845 ه.ق را شامل میباشد چنین مینویسد:  شیخ ابوالفرج زنجانی از بزرگان دین بود اول مکاری می کرد و چهار پایان را رنجانیدی ، یکبار چوبی محکم بر دراز گوشی زد و درازگوش با وی در سخن در آمد و گفت: چنان بزن که باز توانی خورد. او را حالی بدین سخن دست داد و ترک چهارپایان بداد و همه عمر را در راه حق صرف کرد و مستجاب الدعوه بود و بسیاری از بزرگان دین متابعت او نمودندی و صاحب کشف و کرامت شد و مدفن او در زنجان مشهور است.

 

طریقه نسبت اخی فرج در تصوف و عرفان

طریقه شیخ به عرفای مشهور تصوف و عرفان بوسیله ابوالعباس نهاوندی از مشایخ قرن چهارم - شیخ جعفر خلدی متوفی در سنه 348 ه.ق (بنا به روایتی مرید ابوعبدالله محمد ابن خفیف شیرازی متوفی در حدود سنه 371) محمد رویم بغدادی متوفی در سال 303 محمد بن عبدالله عمویه _ احمد اسود دینوری _ ممشاد دینوری...

 

خانقاه شیخ اخی فرج زنجانی

شیخ در تاریخ 425 ه.ق در زنجان خانقاهی ساخت و مریدان و طالبان و سالکان و زائران و جوانمردان از نقاط مختلف ممالک اسلامی جهت استفاده و استفاضه و تبرک و تمین به خدمتش می شتافتند و دست ارادت و نیاز به سویش دراز می کردند و زائران از همت والای او ، استجابت دعا و برکت و آسایش خاطر و پند و موعظه طلب می نمودند. در خانقاه شیخ پیوسته جماعتی از فضلا و عباد و زهاد اعتکاف کرده و به عبادت اشتغال داشتند و مطابق رسوم و آدابی که از رباطات و خانقاه های قدیم در دست است ، خانقاه شیخ محل ورود و منزلگاه علماء و فضلا و عرفای اطراف و اکناف عالم بود که در هنگام سیر و سلوک و ریاضت وارد شهر نجان میشدند و در خانقاه او منزل میکردند. این موضوع از داستانی که عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس ذکر کرده بهتر معلوم میگردد. بطوریکه هنوز هم در میان مردم شهر مشهور است ، شیخ اخی فرج در دامنه کوه معروف به "چله خانه" که در سمت شمال شهر فعلی زنجان واقعست وبه لفظ محلی کوه چله خانه میگویند.مسجد مانندی در آنجا موجود بوده. میگویند که خود شیخ و مریدانش در آنجا چله می نشستند و به درک معضلات و کشف حقایق می پرداختند.

 

داستان گربه شیخ اخی فرج زنجانی

در کتاب هفت اقلیم امین احمد رازی ، کتاب عقول عشره محمد براری  و بحیره ، خزینه الاصفیاء و در تعلیقات کتاب حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی به نقل از کتاب نفحات الانس نوشته شده است که : گویند شیخ را گربه ای بود ، هرگاه جمعی از مهمانان به خانقاه او توجه میکردند آن گربه به عدد هر یک از ایشان ، بانکی میکرد و خادم خانقاه به هر بانکی کاسه آبی در دیگ میریخت.یک روز عدد میهمانان بیش از بانک های گربه شد.اخوان تعجب کردند ، ناگاه گربه به میان جماعت در آمده ، یکان یکان را استشمام نمود و بر یکی از ایشان بول کرد. چون تفحص کردند از دین بیگانه بود.

روزی خادم مطبخ مقداری شیر در دیگ ریخت تا برای اصحاب ، شیر برنج طبخ نماید ، ماری سیاه از سر بخاری (دودکش) در دیگ افتاد و گربه آنرا بدید و گرد دیک می گردید و فریاد میکرد و اضطراب می نمود. خادم چون از این معنی غافل بود وی را زجر میکرد و دور می انداخت و ناراحت می کرد.چون خادم به هیچ نوعی متنبه نشد.گربه خود را در دیگ انداخته حلاک ساخت.هنگامیکه شیر برنج را ریختند ، ماری سیاه از توی آن ظاهر شد ، وقتی که این خبر را به شیخ دادند فرمود: که آن گربه خود را فدای درویشان ساخت. ویرا در قبر کنید و محلی بسازید و زیارت کنید.میگویند اکنون (هنگام تالیف نفحات الانس) حاضر است و مردم آن را زیارت میکنند.

با توجه به گفته جامی بعد از بالغ بر چهار قرن و اندی هنوز محل دفن گربه شیخ سالم بوده و در قرن نهم زیارتگاه معتقدین به طریقت و قول شیخ اخی فرج زنگانی بوده است.

 

شیخ اخی فرج در آخر عمر منکر سماع صوفیان شد

امیر عنصرالمعالی کیکاوس در باب چهل و چهارم کتاب معروف قابوسنامه که از مولفان قرن پنجم هجری قمریست ، در صفت اهل تصوف ، شیخ اخی فرج را از صاحب نظران و بزرگان طریقت تصوف شمرده و عقیده وی را در مورد منع سماع چنین  می نگارد:

شیخ اخی فرج زنجانی رحمه الله در آخر عمر سماع را منع کرد و گفت : سماع آب است . آب آنجا باید که آتش باشد. آب بر آب ریختن تیرگی و وحل افزاید.اگر قومی که پنجاه مرد بود یکی با آتش بود و چهل و نه تن را از بهر یک تن تیرگی نتوان افزود.شکیب از آن یک نتوان خواست که از آن دیگران صدق.

وفات شیخ اخی فرج زنجانی

نویسنگان تاریخ و تذکره ها ، در مورد تاریخ فوت این عارف نامی مانند اکثر دانشمندان و بزرگان  علم و ادب و عرفان اختلاف نظر دارند.البته باید گفت ، در تعیین نامش نیز دچار لغزش شده اند.

آذر بیگدلی ابی فرج زنجانی نوشته و داراشکوه در سفینه الاولیاء و غلام سرور در خزینه الاصفیاء بترتیب آخی فرج زنجانی و شیخ فرج زنجانی و عبدالرحمن جامی مینویسد: شیخ اخی فرج زنگانی در روز چهارشنبه غره رجب سنه457 ه.ق از دنیا رفته و در شهر زنگان مدفون گردیده است. و فصیحی خوافی در ضمن وقایع سنه 427 می نویسد: وفات اخی ابوالفرج الزنجانی ،بزنجان و قیل سنه سبع و خمسین و اربعمائه.و سید محمد نور بخش بطوریکه قبلا نوشتم ،می گوید (454 ه.ق) باز همانطور که گذشت ، صاحب تاریخ کبیر در در چهارصد و دو نوشته در کتاب شاهد صادق می نویسد: خواجه عبدالخالق غجدوانی و اخی فرج زنجانی ، در سنه 557 در گذشتند. و امین احمد رازی در ص 196 ج 3 هفت اقلیم و مولف کتاب آتورپاتکان در ذیل ص 417 قول مولف شاهد صادق را ذکر کرده اند . و حمدالله مستوفی و شاهزاده دارا شکوه تاریخ 457 را نوشته اند. اینک با در نظر گرفتن قول صاحب تاریخ کبیر و شاهد صادق اختلاف بالغ بر 155 سال میباشد ، و تفاوت قول صاحب تاریخ  کبیر با نفحات الانس در حدود 100 سال و این هر دو قابل تعمیق و تامل است . بدیهی است از اینگونه لغزشها و نا برابری ها در شرح حال رجال بزرگ این مرز و بوم مثل سایر نقاط ایران و جهان بسیار میبینیم و خواهیم دید.

در هر صورت به نظر این بیمقدار ، قول الانس و تاریخ گزیده به حقیقت نزدیکتر است و همان چهارشنبه غره رجب  سنه 457 صحیح میباشد.

 

محل آرامگاه شیخ اخی فرج زنگانی

طبق تحقیقی که بعمل آورده ام و اکثر محققین و معمرین مطلع شهر زنجان که بعضی مستقیما و برخی از قول اجداد و افراد سلف خود نقل میکردند ، آرامگاه شیخ اخی فرج در قسمت شمالی غرب میدان چهارراه پهلوی سابق (میدان انقلاب ) شهر زنجان ،بین ساختمان دکاکین و حمام علیمردان خان قرار داشته و زیارتگاه اهل دل و دردمندان بود.که بعد از کشیدن خیابان و احداث چهارراه و ایجاد دکاکین ، آثار آن بکلی از بین رفته است آن آرامگاه مرکب بوده از مرقد و مسجد و بعضی حجره ها که زایرین و نیازمندان در آنها سکونت میکردند.

 

منبع : کتاب تاریخ پیدایش تصوف و عرفان و سیر و تطور آن ،بخش دوم عرفا و حکمای استان زنجان ،

تالیف کریم نیرومند

 


موضوعات مرتبط: بزرگان ترک زبانان ایران

تاريخ : چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ | 15:45 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

شاعران جوان زنجان

35-شعرهای مورد بررسی پنجشنبه ۱۵دیماه۱۳۹۰

 

شعراول از صفیه وکیلی

گاهی کسی به خانه ام می آید

چراغ را روشن می کند

روی مبل لم می دهد

سیگار می کشد

و با صدای بلند روزنامه می خواند

گاهی کسی مرا می بوسد

دسته ای از موهایم لای دستهایش پیدا می شود

لای انگشتها

زیر ناخن ها

در سینه ام شیر می جوشد

گاهی کسی به خانه ام می آید

می رود

چراغ خاموش می شود

من به خوابی هزار ساله بر می گردم

----------------------------------------------

شعر دوم از نرگس عظیمی

وقتی به زیبایی ازم دوری

چرا ازت بخوام که برگردی؟

قشنگه با خیال تو حتا

این زندگی با این همه سردی

وقتی نبودت منو تا پای

این چوبه های دار می کشونه

وقتی شیرین هر کسی اسمم رو

از عشق تو دیوونه می خونه

اگه ازت بخوام که برگردی

این دیگه دیوونگی محضه

نمی خوام عاقل شم کنار تو

حتا اگه برای یک لحظه

من هر شب از هرم تنت داغم

وقتی خیالت پیش من خوابه

وقتی که مست لمس لبهاتم

یه رویا نیس حقیقته نابه!

وقتی به زیبایی ازم دوری

چرا ازت بخوام که برگردی؟

قشنگه با خیال تو حتا

این زندگی با این همه سردی

-----------------------------------------

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی 1390ساعت 11:28  توسط اشراق  |  نظر بدهید

34-شعرهای مورد نقد پنجشنبه ۸آذر

 

شعر یک از محسن احمدی

 

نه چون درخت ها

که هر چه بزرگ تر می شوند

شناسنامه های قطورتری دارند

شناسنامه ی من

کوچک بود و مختصر

چند رد طناب

بر گرداگرد گردنم

------------------------------------------

شعر دو   از بهزاد خدمتلو

وقتی که دلت را به دلش بند زدی

هر چند نمی خواستی هر چند زدی

ای شاعر روسیاه قرن حاضر!

بگذار که راحتت کنم گند زدی

-------------

از اسم و شناسنامه ام می ترسم

از اول از ادامه ام می ترسم

در قصه ی من اگر تو تهمینه شوی

از آخر شاهنامه ام می ترسم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 14:45  توسط اشراق  |  یک نظر

32-شعرهای مورد نقد پنجشنبه ۲۴آذر

شعر یک و دو از محمد علی استجلو

بچه که بودم

روی بادبادکم

نقاشی پدرم را کشیدم

بادبادکم

پدرم را دزدید

ابرها

بادبادکم را

-----------------------------------

با خون انگشتانم

وطنم را بر دیوار نقاشی می کنم

آسمان را نزدیک تر

خانه ها را نزدیک تر

آدم ها را نزدیک تر

خون

تمام می شود

آدم ها دور می شوند

خانه ها دور می شوند

آسمان دورتر

--------------------------------------------

              شعر سه از نرگس عظیمی

این دردها که کوچک نیستند

دهان باز کرده اند

مرا می بلعند

دردهای لعنتی

سرفه می کنند و خون می پاشد

روی دست هایم

بوی سرب می دهند

طعم شوکران

رنگ لجن

این دردها آنقدر بزرگ می شوند

که از پنجره ها بیرون می زنند

مست مست

از درخت ها بالا می روند

و به ریل های قطار فکر می کنند

که می توانند یک شب میهمانشان باشند

با آنها همخوابه شوند

و آبستن دردهای تازه !

درد هایم بزرگ شده اند

آنقدر بزرگ

که در دست هایم جا نمی گیرن

دهان باز می کنند

و مرا می بلعند!

------------------------------------

شعر چهار از رضا اسمخانی

انگار موج اب به بالا رسیده است

یا اینکه دست ماه به دریا رسیده است؟!

تا حرف آب را برساند به خیمه گاه

دستش قلم شده ست و به انشاء رسیده است

با یک نشانه شک و یقین جابجا شده

از لا گذشته است و به الا رسیده است

سیمرغ قصه هاست که حتا بدون بال

از هفت رود عشق به طوبا رسیده است

روییده نیزه از بدن پاره پاره اش

وقتی سرش به اوج بلندا رسیده است

هر شب صدای پای تو از آب می چکد

گویا دوباره آب به سقا رسیده است

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 14:38  توسط اشراق  |  2 نظر

31-شعرهای مورد نقد پنجشنبه ۱۷ آذر

             

 

شعر یک از سید ضیاء موسوی

چقدر حس قشنگ آفریده در بغلش

گمان کنم خود ایزد چکیده در بغلش

به باغ آمده و توی پلک بر زدنی

هزار پیله ی زیبا تنیده در بغلش

برای کیفر و پاداش من در این غزلم

نگاه کن که چه طرحی کشیده در بغلش

شبیه سقف ثریا پر از سخاوت محض

پناه داده مرا چون سپیده در بغلش

غزل ، عسل غزل و این عسل غزل ، شاید

غزاله ایست که عمری رمیده در بغلش

بگو به پنجره ی رو به باغ وا بشود

بهار مثل همیشه رسیده در بغلش

خبر بده به پرستو دوباره برخیزد

که پر زند به هزاران عقیده در بغلش

که مادرانه تماشا کند طبیعت را

زنی که با غزلی نو رسیده در بغلش

-----------------------------------------------

                 شعر دوم از سودابه دویران

کفش هایم را جای پاهایت

می گذارم

تا قدم هایم با تو

یکی شوند

بلند که راه می روی

کوتاه می شوم

چند قدم جلوتر

پرت می شوم

به فراموشی رد پایم

به تو که بر می گردم

جدا می شوم

از تمام شباهت ها

خصوصن

از شباهت های به هم ربط داده شده

--------------------------------------------------

شعر سوم از مونا اوجاقلو«از دوستان تازه کار انجمن»

دیوارهای اتاقم

استحکام امواج غم را ندارند

تو می آیی و می روی

با چمدانی از لباس

دیوارهای اتاقم فرو می ریزد

و تو

فکر من نیستی

----------------------------------------------------

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر 1390ساعت 12:58  توسط اشراق  |  یک نظر

26-اشعار مورد نقد برای پنجشنبه 10 آذر

 

 

شعر یک از زهرا اکبری

در زوال گونه هایم

جایی برای بوسه هایت

باقی نمانده

با نت های مرگ

هاشور می زنی

و انگشتانت چه زیبا می خوانند

اتاق

بوی تاریکی گرفته

و دستهایت

سه پایه می شود

روی خرمالوهای تازه

طعم گس تنهایی

در دهان تابلوهایت

...

سایه روشن رنگها

و سیب لب هایم

که آتشت می زند

می برد

به گورستان های کهنه ای

که استخوان هایم آنجا

می رقصند

...

در اصالت قلموهایت

چه عاشقانه رنگ می بازد

برگ به برگ

پاییز

---------------------------------

شعر دو و سه از حامد رحمتی

زمان زنی یائسه است

با لبخندی سرد

بشقاب می شکند

و چین های صورتش را

در آینه صاف می کند

آنگاه

از پنجره ای نیمه باز

به هراس آدم ها خیره می شود و

با دمپایی ابری اش

به رویای سوسک ها شلاق می زند

از من فاصله بگیرید

از من فاصله بگیرید

بی قرارم مثل یک بمب ساعتی

در ایستگاهی شلوغ

-------------------------------

شعر سه

حوض خانه ی ما

یک ماهی بیشتر ندارد

که در چهارده شب کامل

دلش همیشه قرص است

---------------------------------

شعر چهار از رضا اسمخانی

می نشیند کنار آیینه با دلی بی قرار می میرد

عاشق روزهای فروردین اول هر بهار می میرد

پر گرفتیم و اول پرواز میله های قفس نمایان شد

هر غریبی که اوج می گیرد در بلندای دار می میرد

من و تو عاشق همیم اما رسم دنیا به بی وفایی هاست

گل عشق من و تو هم روزی در دل شوره زار می میرد

کوچه پس کوچه های دنیا را به هوای بهار طی کردم

آه و افسوس که ندانستم در نبودت بهار می میرد

ورق روزگار من برگرد ، شعرهایم هوای غم دارد

که ردیف تمام شعر من شده از انتظار «می میرد»

--------------------------------------

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 18:7  توسط اشراق  |  یک نظر

25- اشعار مورد نقد برای جلسه 19 آبان 1390

 

شعر مهمان: حسن آذری(از وبلاگ:http://sepidedamvalimoo.blogfa.com)

 

کجا مگر گم شده ای

 که بخواهم یا نخواهم

خالي جايت پيداست/ در جای جای تنم

در غیاب تو آری !

مردي كه من باشم

درختي هست اگرچه سرپا

    

دست مرا بگیر و به همراه خود ببر

حتی شده میانه ی صحرا –کویر لوت –

 

تو فصل آمدن شده ای، فصل شعرهام

با من قدم بزن وسط بوته های توت

 

لبهای تو ادامه ی اردیبهشت شد

تلفیقی از طراوت سنتور با فلوت

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ | 15:37 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

حاج حسین عینی فرد-دهه اول محرم ۱۳۹۳

حاج حسین عینی فرد-دهه اول محرم ۱۳۹۳

H-4541
 

 

“شب اول محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ده روز دیگر خواهری در بین گودال (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-خدا می دونه کجای راهی (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-سفیر سرگردان منم (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-هرچی سنگم بزنید من از این در نمی رم (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-با تو ثوابم در ثواب بی تو عذابم در عذاب (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-با قلبی پر ز ماتم حی علی محرم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-سفیر تو غریب تو کربلا (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شانه بر زلف به جزء چنگ ندارد،برگرد (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب اول محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب دوم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-قافله نور می رسه از راه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-خواهر اینجا دیار کربلاس (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ای سبب زندگی ما حسین (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-سلطان سلاطین یا ثارالله (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کربلا آغوش جان باز کن (دودمه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-قاسم بن الحسن اومده (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-نم نم بارونه اشک های دیوونه (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-گریه ام گرفته مثل بچه مرده ها (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-اینجا کربلاس یه قافله رسیده (شورپایانی)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب دوم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب سوم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-چشمامو بستم آروم شکستم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-با سر میام بابا برای دینت (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-پدر اومدی خرابه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-پای این سر به خدا (دودمه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ذکر لب های منی حسین یاحسین (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کار منه سینه زنی (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب سوم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب چهارم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-یازینب دختر ابوالعجائب حیدری تو (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-بیقرارم هروله با شور و شین را دوست دارم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-از این بهتر نمیشه وقف روضه اربابم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دار و ندار منی (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-حسین حسین (ذکر)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دلم رو بردی غصمو خوردی (شورپایانی)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب چهارم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب پنجم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کیست این آقای عبدالله ها (مدح)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روی تل از دست عمه زینبش (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-مرد میان بلا بیم ز  اعدا نکند (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ملک دل ما قلمرو حسینه (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-وصلی الله علی الباکین علی الحسین (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-وقتی که دلم پر از غصه میشه (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-هم پیاله هم هیئتی من و تو به شور وشینم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب پنجم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب ششم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ای گروه کینه گر (ترکی) (مدح)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روضه حضرت قاسم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کم بزن دست و پا در آغوشم، جان مده در برابرم قاسم (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-لاله گل گون کفنم ای یادگار حسنم (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-عمو جان قاسمت گردیده در راهت فدایی (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دل تنگم تو حریمت (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-پسر ارشد شیر جملم صف شکنم (دودمه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شک ندارم غم تو بهترین غم عالمه (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-عقل از سر من پریده (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب ششم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب هفتم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-به خاک می کشی عزیز من پارا (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روضه حضرت علی اکبر (آذری) (روضه)

“شب هشتم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png امیر عینی فرد-روضه آذری (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ای تیر به کجا شنین شتابان (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-لبای شیرخواره می لرزه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-چرا مادر نمی خوابی (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کربلای تو دلم رو برده (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-حسین حسین حسین (ذکر)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png علیرضا افشاری-یه حدیث می خوام بخونم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دست و پا نزن به خاطر دل رباب (شورپایانی)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب هشتم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png امیر عینی فرد-روضه (آذری) (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شدم گفتار پاشو علمدار (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-داداش حسینم افتاده ام از روی مرکب (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-لبیک یا داعی الله لبیک صیامی و صلاتی (عربی) (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-تو سپه داری یاابوفاضل (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روضه لیاقت می خواهد (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دلبری سروی محشری (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب عاشورا محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-چشم هایم رو بستم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-میون غم اسیرم بهونه ات رو می گیرم (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-منم زینبی که غریبی تو دیدم (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شدم گر نوکر تو هذا من فضل ربی (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-اللهم احشرنی (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-گریه ام گرفته مثل بچه مرده ها (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب عاشورا محرم ۱۳۹۳(Zip)


موضوعات مرتبط: نوحه ها وشورهای حسین عینی فرد زنجانی

تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 10:46 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

عینی فرد | میلاد امام حسین

 
 
yakarbala.ir einyfard.ir سایت یا کربلا (مرجع دانلود مداحی های کربلایی حسین عینی فرد )
۱ خرداد ۹۴
۱۶۴۲ بازدید
 
 
سایت کربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۷ آبان ۹۳
۳۴۹۹ بازدید
 
 
۱ شهریور ۹۳
۲۲۹۰ بازدید
 
 
۱۳ مرداد ۹۳
۱۰۱۰ بازدید
 
 
۹ تیر ۹۳
۶۳۱ بازدید
 
 
۹ تیر ۹۳
۴۵۳ بازدید
 
 
۹ تیر ۹۳
۶۳۴ بازدید
 
 
۹ تیر ۹۳
۱۱۶۹ بازدید
 
 
۹ تیر ۹۳
۹۲۱ بازدید
 
 
 
۹ تیر ۹۳
۲۱۴ بازدید
 
 
۹ تیر ۹۳
۱۷۳ بازدید
 
 
 
 
۹ تیر ۹۳
۴۰۴ بازدید
 
 
۸ تیر ۹۳
۵۲۹ بازدید
 
 
۸ تیر ۹۳
۵۱۷ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir *
۲۲ اسفند ۹۲
۶۳۴ بازدید
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۱۹ اسفند ۹۲
۱۵۹ بازدید
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۱۹ اسفند ۹۲
۳۲۵ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۹ بهمن ۹۲
۳۴۳ بازدید
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir رفقا آخر این ویدیو رو حتما نگاه كنید،واقعا این تواضع كربلایی ستودنی هست...
۲۶ دی ۹۲
۶۸۵ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۶ دی ۹۲
۱۹۹۳ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۶ دی ۹۲
۲۵۱۵ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۶ دی ۹۲
۵۵۴ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۶ دی ۹۲
۱۴۱۳ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۶ دی ۹۲
۷۴ بازدید
 
 
وبسایت رسمی كربلایی حسین عینی فرد www.einyfard.ir
۲۶ دی ۹۲
۴۳۵ بازدید

 

 
 

موضوعات مرتبط: نوحه ها وشورهای حسین عینی فرد زنجانی

تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 10:43 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

مداحی فوق العاده عالی ازعینی فرد

 

موضوعات مرتبط: نوحه ها وشورهای حسین عینی فرد زنجانی

تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 10:42 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

مداحی ترکی محمد باقر منصوری

 
 

موضوعات مرتبط: کمیاب ترین روضه های مداحی

تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 10:37 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

مداحی آذری استاد حاج داود علیزاده در محرم ٨٧ (قطعه:۹)

 

موضوعات مرتبط: کمیاب ترین روضه های مداحی

تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 10:32 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

سعید طاله - مفاخره حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله عیلها

سعید طاله- مفاخره حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله عیلها ///// اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۴ مرداد ۹۴
۳۶۷۱ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 23 رمضان - پنجشنبه 18 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۱ تیر ۹۴
۲۲۱۸ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 22 رمضان - سه شنبه 17 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۸ تیر ۹۴
۱۶۶۰ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 21 رمضان - دوشنبه 16 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۷ تیر ۹۴
۱۴۷۰ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از استاد حاج شهروز اردبیلی / شب 20 رمضان - دوشنبه 15 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۶ تیر ۹۴
۱۲۹۳ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 19 رمضان - یکشنبه 14 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۶ تیر ۹۴
۱۹۶۰ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج علیرضا اسفندیاری / شب 18 رمضان - شنبه 13 تیر 1394 //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ تیر ۹۴
۲۱۹۵ بازدید
 
 
شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها ( چهارشنبه 13 اسفندماه ۱۳۹۳ ) از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۴ اسفند ۹۳
۲۵۷۲ بازدید
 
 
شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( سه شنبه 12 اسفندماه 1393 ) از حاج علیرضا اسفندیاری . مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۳ اسفند ۹۳
۳۱۴۵ بازدید
 
 
شب 28 صفر ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - مشهد مقدس . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۵ دی ۹۳
۱۴۰۷ بازدید
 
 
شب 28 صفر ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - مشهد مقدس . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۵ دی ۹۳
۹۵۵ بازدید
 
 
شب بیستم محرم ۱۳۹۳ از حاج عبدالله داداشی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۳ آبان ۹۳
۲۱۲۱ بازدید
 
 
شب نوزدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج محمد نورانی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۲ آبان ۹۳
۳۱۰۴ بازدید
 
 
شب هجدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج علیرضا اسفندیاری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۲ آبان ۹۳
۵۶۲۸ بازدید
 
 
شب هفدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۲ آبان ۹۳
۳۸۱۳ بازدید
 
 
شب شانزدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۹ آبان ۹۳
۱۵۶۸ بازدید
 
 
شب پانزدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۸ آبان ۹۳
۷۹۸ بازدید
 
 
شب چهاردهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۷ آبان ۹۳
۱۲۰۲ بازدید
 
 
شب سیزدهم محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۶ آبان ۹۳
۹۵۱ بازدید
 
 
شعر خوانی در رثای حضرت ابوالفضل علیه السلام از استاد کریمخانی- پخش شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۸۸۷ بازدید
 
شعر خوانی اکبره باخ - اجرا شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۱۵۵ بازدید
 
 
کلیپ بسیار زیبای سوسوز بالام اصغر ( ای سو یرینه قان ایچن) پخش شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۲۷۶۰ بازدید
 
 
شعر فارسی از استاد منزوی - خروج از مدینه ( ای شمع من بسوز که پروانه می رود ) اجرا شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۲۶۳ بازدید
 
 
زمزمه ی بسیار زیبای حضرت ابوالفضل علیه السلام ( آچ گوزلرون گلدیم اخا . باشووی اللر دن آلا ) اجرا شده در شبکه 5 سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه 14 آبانماه 1393 ) پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۲۳۷۴ بازدید
 
 
شب دوازدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۳۰۰۵ بازدید
 
 
شام غریبان محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی و حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۰۳۶ بازدید
 
 
شب عاشورا محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی و حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۳ آبان ۹۳
۱۵۲۲ بازدید
 
 
شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی و حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۲ آبان ۹۳
۲۰۵۲ بازدید

 

 
 


تاريخ : چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ | 16:41 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |

شب عاشورا

سعید طاله- مفاخره حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله عیلها ///// اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۴ مرداد ۹۴
۳۶۷۱ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 23 رمضان - پنجشنبه 18 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۱ تیر ۹۴
۲۲۱۸ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 22 رمضان - سه شنبه 17 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۸ تیر ۹۴
۱۶۶۰ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 21 رمضان - دوشنبه 16 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۷ تیر ۹۴
۱۴۷۰ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از استاد حاج شهروز اردبیلی / شب 20 رمضان - دوشنبه 15 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۶ تیر ۹۴
۱۲۹۳ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج نادر جوادی / شب 19 رمضان - یکشنبه 14 تیر ۱۳۹۴ //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۶ تیر ۹۴
۱۹۶۰ بازدید
 
 
مراسم عزاداری ماه مبارک رمضان و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از حاج علیرضا اسفندیاری / شب 18 رمضان - شنبه 13 تیر 1394 //// مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ تیر ۹۴
۲۱۹۵ بازدید
 
 
شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها ( چهارشنبه 13 اسفندماه ۱۳۹۳ ) از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۴ اسفند ۹۳
۲۵۷۲ بازدید
 
 
شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( سه شنبه 12 اسفندماه 1393 ) از حاج علیرضا اسفندیاری . مکتب العباس علیه السلام تهران . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۳ اسفند ۹۳
۳۱۴۵ بازدید
 
 
شب 28 صفر ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - مشهد مقدس . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۵ دی ۹۳
۱۴۰۷ بازدید
 
 
شب 28 صفر ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - مشهد مقدس . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۵ دی ۹۳
۹۵۵ بازدید
 
 
شب بیستم محرم ۱۳۹۳ از حاج عبدالله داداشی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۳ آبان ۹۳
۲۱۲۱ بازدید
 
 
شب نوزدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج محمد نورانی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۲ آبان ۹۳
۳۱۰۴ بازدید
 
 
شب هجدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج علیرضا اسفندیاری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۲ آبان ۹۳
۵۶۲۸ بازدید
 
 
شب هفدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۲۲ آبان ۹۳
۳۸۱۳ بازدید
 
 
شب شانزدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۹ آبان ۹۳
۱۵۶۸ بازدید
 
 
شب پانزدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۸ آبان ۹۳
۷۹۸ بازدید
 
 
شب چهاردهم محرم ۱۳۹۳ از حاج نادر جوادی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۷ آبان ۹۳
۱۲۰۲ بازدید
 
 
شب سیزدهم محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۶ آبان ۹۳
۹۵۱ بازدید
 
 
شعر خوانی در رثای حضرت ابوالفضل علیه السلام از استاد کریمخانی- پخش شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۸۸۷ بازدید
 
شعر خوانی اکبره باخ - اجرا شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۱۵۵ بازدید
 
 
کلیپ بسیار زیبای سوسوز بالام اصغر ( ای سو یرینه قان ایچن) پخش شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۲۷۶۰ بازدید
 
 
شعر فارسی از استاد منزوی - خروج از مدینه ( ای شمع من بسوز که پروانه می رود ) اجرا شده در شبکه ۵ سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۹۳ ) . پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۲۶۳ بازدید
 
 
زمزمه ی بسیار زیبای حضرت ابوالفضل علیه السلام ( آچ گوزلرون گلدیم اخا . باشووی اللر دن آلا ) اجرا شده در شبکه 5 سیما برنامه نغمه عشاق (چهارشنبه 14 آبانماه 1393 ) پخش : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۲۳۷۴ بازدید
 
 
شب دوازدهم محرم ۱۳۹۳ از حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۳۰۰۵ بازدید
 
 
شام غریبان محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی و حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۵ آبان ۹۳
۱۰۳۶ بازدید
 
 
شب عاشورا محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی و حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۳ آبان ۹۳
۱۵۲۲ بازدید
 
 
شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳ از استاد حاج شهروز اردبیلی و حاج طاهر قلندری . مکتب العباس علیه السلام تهران - عبدل آباد . تصویربرداری و تدوین : اولدوز فیلم ۶۶۶۵۶۵۸۲ - ۰۹۱۲۱۹۹۱۰۷۰ عسگری www.OuldoozFilm.ir
۱۲ آبان ۹۳
۲۰۵۲ بازدید

 

 
 


تاريخ : چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ | 16:39 | نویسنده : سلام نظر بدهید مداح علوی 09125418870 |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.