ش موسیقی مداحی - آموزش سبک ترکی (دستگاه سه گاه) - حاج

 

آموزش موسیقی مداحی - آموزش سبک ترکی (دستگاه سه گاه) - حاج


 

 

دستگاه سه گاه: آواز سه‌گاه ریشهٔ کاملاً ایرانى دارد. البته سه‌گاه در میان آذری ها استعمال زیادى دارد و آنها در خواندن این آواز مهارت زیادى دارند. اما فارسى‌زبان‌ها آن را طور دیگرى مى‌خوانند. در هر دو، آواز با حزن و اندوه همراه است و با تأثیر و تألم بسیار همراه است

 

سبک ترکی: مداحان آذری زبان با سبکهای مختلفی من جمله سبک "ماهور - بیات ترک - همایون - دشتی- سه گاه و..." مداحی می کنند اما سبکی که به سبک ترکی معروف است همین دستگاه سه گاه است که نغمات آنرا در صدای اکثر مداحان آذری زبان می توان شنید.  در بین گوشه های دستگاه سه گاه ،گوشه "مویه"  از حزن بیشتری برخوردار است و در مداحی بیشتر مورد توجه است. سبک ترکی را میتوان با سبک عربی (مقام صبا) ترکیب کرد. از ویژگی های دیگر سبک ترکی استفاده آن در روضه های حماسی است

این سبک در زبان موسیقی تلاوت قران هم با نام مقام سه گاه وجود دارد این مقام در بیان آیات با محتوای "جهاد - وعده بهشت و جهنم - آیات عذاب..." بیشتر کاربرد دارد.گوشه "مویه" در موسیقی عربی با نام لحن فرعی "رَمَل" معروف است.

از جمله مداحان آذری زبان که با سبک ترکی مداحی می کنند استاد حاج سلیم موذن زاده می باشد.

 

ردیف موضوع استاد دانلود
۱ جلسه اول سبک ترکی-لحن1 + توضیحات فنی
حاج اسماعیلی یاعلی
۲ جلسه دوم سبک ترکی-لحن2 حاج اسماعیلی یا علی
۳ جلسه سوم سبک ترکی-لحن3 و 4 حاج اسماعیلی   یا علی
۴ جلسه چهارم سبک ترکی-ترکیب سه گاه با عربی(صبا) در حال ضبط  
۵ جلسه در حال ضبط...    
۶ جلسه در حال ضبط...    

 

ردیف مداح موضوع   دانلود mp3
۱ مداحی حاج سلیم موذن زاده سبک ترکی یا دستگاه سه گاه   یا علی
۲ مداحی حاج سلیم موذن زاده سبک ترکی یا دستگاه سه گاه   یا علی
۳ مداحی حاج سلیم موذن زاده سبک ترکی یا دستگاه سه گاه   یا علی
۴ مداحی حاج سلیم موذن زاده سبک ترکی یا دستگاه سه گاه   یا علی
۵        
         

 

 

دوست عزیز : قطعا نظرات شما در بالا بردن سطح آموزش ها کمک زیادی خواهد کرد. با گوش جان منتظر شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم

br نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

از دل مرو

 

 

دستگاه : سه گاه

خواننده: پروين

ترانه سرا: ................

آهنگساز: علي تجويدي


بر دیده نشاندم ترا 

رفتی و نماندی چرا 

ای عشق و امیدم

افسانه ی هجران مگو

زین اتش سوزان مگو

مهر از تو بریدم

ای که رنج من خواهی 

گیرد اتش اهی 

دامنت را الهی

دامنت را الهی

بستی ره عیش مرا

بیهوده ندانم چرا

ناز تو کشیدم

ای از خدا غافل برو

ای شمع هر محفل برو

از دیده و دل برو

 

برگ سبز برنامه شماره 52 باصدای حسين قوامي

 

آواز : سه گاه

زمان برنامه : ۲۷:۲۲ دقیقه 

حجم برنامه : ۰۸/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

 این سخل بهار نیست سخل  دگر است

مخمـوری هــر شاخ ز وصلــی دگــر است

خواننده : (فاخته ای) حسین قوامی

مطلع ترانه :

سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آمد

نگار سهـو رفتـارم بــه شادی در کنــار آمــد

گوینده : روشنک/سلطانی

شاعر : عطار/مولانا/جامی/عراقی

همکاری : فرهنگ شریف/حبیب الله بدیعی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

 

 

برگ سبز برنامه شماره 56 باصدای محمود محمودي خوانساري

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۳۰:۱۰ دقیقه 

حجم برنامه : ۶۳/۲۷ دقیقه

شعر ابتدا :

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

سخـن پیـر مغـان است و بــه جـان بنیـوشیـم

نیست در کس کـــرم و وقـــت طـــرب میگـذرد

چــاره آنست کــه سجــاده بـه مـی بفروشیم

خوش هوائیست فــرحبخش خــدایــا بفرست

نازنینــی کــه بــه رویش مــی گلگـون نوشیم

میکشــم از قـــدح لالـــه شرابـــی مـــوهـــوم

چشم بـد دور که بـی مطرب و می مدهوشیم 

خواننده : محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

عکس روی تــو چــو در آئینــه جـام افتـاد

عـارف از خنـده مـی در طمـع خـام افتـاد

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/حافظ/عراقی

همکاری : فرهنگ شریف

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در انتها

 

 

 

برگ سبز برنامه شماره 65باصدای محمود محمودي خوانساري

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۸:۱۹ دقیقه 

حجم برنامه : ۹۴/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

بـــه جــان پیــر خــرابــات و حــق صحبت او

کـه نیست در سر مـن جـز هوای خدمت او

بهشت اگـرچـه نـه جـای گنـاهکـاران است

بیــار بــاده کــه مستحضــرم بــه رحمــت او

خواننده : محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

دیشب بـه سیـل اشک  ره خــواب می زدم

نقشــی بــه یــاد خــط تــو بــر آب  می زدم

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/حافظ/عراقی

همکاری : علی تجویدی/فضل الله توکل/ملک

اعلام برنامه : دارد در انتها 

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

برگ سبز برنامه شماره 69 باصدای سيدجواد ذبيحي

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۵:۲۳ دقیقه 

حجم برنامه : ۲۵/۲۳ مگابایت

شعر ابتدا :

میــروم از کـویت ای گل چـون وفـا نبود تو را

مـردم از ایـن غـم کـه جـز خار جفا نبود تو را

از کـدورت دل نخــواهـد بـا تـو گشتن روبــرو

دانــم ای آئینــه رو بــا مــا صفــا نبــود تـو را

عاقبت ای دوست میدانم به قهرم میکشی

زانکـه در دل بیمــی از روز جــزا نبــود تـــو را

تـا که با من بر سر مهـر آید آن مه یک نفس

در دلش ای نـالـه تـاثیـری چنـان نبـود تــو را 

خواننده : سیدجواد ذبیحی

مطلع ترانه :

دوش رفتـــم بـــه کـــوی بــاده فــروش

زآتش روز عشق دل ز جـوش و خـروش

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/سهیلی خوانساری/هاتف/عراقی

همکاری : علی تجویدی/فرهنگ شریف/(ضرب) امیرناصر افتتاح

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

 

 


 

برگ سبز برنامه شماره 70 باصدای حسين قوامي

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۷:۲۱ دقیقه 

حجم برنامه : ۰۵/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا : مستانه وار ز خود بیخبرم . . .

خواننده : (فاخته ای) حسین قوامی

مطلع ترانه :

تا دل مـن صیـد شد در دام عشق         باده شد جان من اندر جام عشق 

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/امیر معز سمرقندی/درویش مقصود طاهر انجدانی/سنائی/رهی

معیری/عراقی

همکاری : محجوبی/تجویدی/کسائی/یاحقی/ورزنده/افتتاح

اعلام برنامه : دارد در انتها 

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

برگ سبز برنامه شماره 76 باصدای اقبال السلطان آذر

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۴:۵۶ دقیقه 

حجم برنامه : ۸۵/۲۲ مگابایت

شعر ابتدا :

اگــر وطــن بــه مقــام رضــا تــوانی کرد

غبــار حــادثــه را طــوطیــا تــوانــی کرد

جهـان نـاخوش اگـر صد کدورت آرد پیش

به وقت خوش همه را با صفا توانی کرد

خواننده : اقبال السلطان آذر

مطلع ترانه : صبح است و صبا مشک فشان میگذرد

گوینده : روشنک

شاعر : صائب/عطار/خیام/شیخ بهائی/مولانا/عراقی

همکاری : مرتضی محجوبی/پرویز یاحقی

اعلام برنامه : دارد در انتها 

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

برگ سبز برنامه شماره 83 باصدای غلامحسين بنان

 

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۶:۱۹ دقیقه

حجم برنامه : ۱/۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

مـا در دو جهـان غیـر خـدا یـار نداریم

جـز بـا غـم او بـا دگـران کـار نـداریـم

خواننده : غلامحسین بنان

مطلع ترانه :

طـــریـق عشق جــانــان بــــی بـلا نیست

زمــــانــــی بــــی بــــلا بـــودن روا تیست

گوینده : روشنک

شاعر : محیط قمی/عطار/مولانا/عراقی 

همکاری : مرتضی محجوبی/علی تجویدی/فرهنگ شریف/(ضرب)شنجرفی

اعلام برنامه : دارد در انتها 

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

برگ سبز برنامه شماره 82 باصدای محمود محمود خوانساري

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۸:۲۸ دقیقه 

حجم برنامه : ۰۸/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

گـــل چیست اگـــر دل ز غـــم آزاد نبـاشد

از گـل چـه گشایـد چـو دلـی شاد نبـاشد

خواننده : محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

دوش در حلقــه مــا قصــه گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود 

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/وحشی بافقی/عبدالرحمن جامی/(آواز)حافظ/عراقی

همکاری : احمد عبادی/حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف

اعلام برنامه : دارد در انتها 

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

 

 

برگ سبز برنامه شماره 80 باصدای اكبر گلپايگاني

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۰:۲۶ دقیقه 

حجم برنامه : ۷۳/۱۸ مگابایت

شعر ابتدا :

تــا نهــادیــم بــه کــوی تــو صنــم روی نیاز

پشت پــا بــر حـرم و دیـر و کلیسا زده ایــم

نشوی غــافــل از انــدیشه شیــدائــی مـا

گــرچــه زنجیــر بــه پـای دل شیدا زده ایـم  

جــای دیــوانــه چـو در شهــر نـدادنـد همـا

من و دل چند گهی خیمه به صحرا زده ایم 

خواننده : اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

عــاشقــان مستند و مــا دیــوانــه ایـــم

عـــارفـــان شمعند و مـــا پـــروانـه ایـــم

گوینده : روشنک

شاعر : مکرم اصفهانی/شمس مغربی/مولانا

همکاری : پرویز یاحقی/فرهنگ شریف

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در انتها

 

 

 


 

برگ سبز برنامه شماره 92باصدای محمود محمودي خوانساري

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۶:۱۵ دقیقه 

حجم برنامه : ۰۵/۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

تو از هـر در کـه باز آئی بـه این خوبی و زیبائی

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشائی

خواننده : محمودمحمودی خوانساری

مطلع ترانه :

روزگاریست که سودای بتان دین منست

غـــم اینکـــار نشــاط دل غمگین منست

گوینده : روشنک

شاعر :

همکاری :

اعلام برنامه:

 

 

 


اعلام شماره : 

 

برگ سبز برنامه شماره 96باصدای حسين قوامي

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۳۰:۱۷دقیقه 

حجم برنامه : 27/74 مگابایت

شعر ابتدا :

دولـت عشق بنـازم کـه ز هـر در کـه در آیـد

روزنــی بـر دلـــم از در گـه عــــزت بگشایـد

دیـده خـاطـــر مـا مشرق و مغـرب نشناسد

روشن از پـرتـو مهـریـم ز هـر سو کـه بر آید

بنده ساقی حسنیم کـه با گردش چشمی

همچـو پیمـانـه مـی زنـگ غـم از دل بـزداید

تـا ببینــی همـه زیبائـی و رعنائـی ساقـی

بـاش تـا جـام نخستین دلـت از کـف بـرباید 

خواننده : حسين قوامی

مطلع ترانه :

حـــــــالیـا مصلحت وقت در آن مـــــی بینم

کـه کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

گوینده :

شاعر :

همکاری : علی تجویدی/مرتضی محجوبی/رضا ورزنده

اعلام برنامه:

 

 

 


اعلام شماره : دارد در ابتدا 

 

برگ سبز برنامه شماره 99باصدای محمودمحمودي خوانساري

 

دستگاه : سه گاه

 زمان برنامه : ۲۶:۲۲ دقیقه 

حجم برنامه : ۱۵/۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

گفتــه بــودم کــه بهــاری تــو و گلــزاری تــو

مهـــربــانــی و وفـ ـا کیشــی و دلــداری تــو

نوبهار ست و همه در پی عیش اند و نشاط

چــه کنــم ای دل غمــدیــده گــرفتــاری تــو

دل مــا را ز چــه رانــی ز شفــا خانه خویش

ای کــــه گــــوینـــد طبیب دل بیمـــاری تـــو  

خواننده : محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

ساقـی نـداده ساغـر چنـدان نمـوده مستـم

کـز خـود خبـر نـدارم در عـالمـی کـه هستـم

از بس قـدح کشیـدم در کـوی مـی فـروشان

هـم جـامه را دریدم هم شیشه را شکستم

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/نظـام وفـا/رهـی معیـری/(آواز) فروغی بسطامی/عراقی  

همکاری : فرهنگ شریف/حسن کسائی

اعلام برنامه: دارد در انتها 

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها 

 

 


 

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 275 با صداي پروين – قوامي 

دستگاه : سه گاه 

زمان برنامه : ۵۴ / ۴۳ دقیقه

حجم برنامه :۲ /۴۰ مگابایت

شعر ابتدا :

 خاک تو را مشک ختن دانستم

آهنگ : شیدا

خواننده تصنیف : پروین

خواننده آواز : قوامی

گوینده : شمسی فضل اللهی

شاعر : اثیرالدین اخسیتی/عمادی شهریاری/طالب آملی/نظام وفا/شیدا

مطلع تصنیف :

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی (۱)

از بس به تار زلفت دلها گرفته منزل (۲)

مطلع آواز : سروی چو تو میباید تا باغ بیاراید  

همکاری : جلیل شهناز/تنظیم جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

 

برگ سبز برنامه شماره 11باصدای سيدجواد ذبیحی

 

دستگاه: سه گاه

زمان برنامه :۲۹:۳۷ دقیقه 

حجم برنامه :۱۲/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

یارب از عــرفان مــرا پیمانـه ای سرشار ده

چشــم بینا جــــان آگــــاه و دل بیــــدار ده

مـدتـی گفتار بــی کــردار کــردی مـرحمت

روزگــاری هــم بــه مــا کردار بی گفتار ده

                                         ـــــــــــــــــ

مــا در دو جهــان غیــر خــدا یــار نــداریــم

مــا جــز غــم او هیــچ دگــر کــار نــداریـم

مسکیــن و فقیــریــم بــه کــاشانــه دنیـا

بـا نیــک و بــد هیــچ کســی کــار نداریم

خواننده : سيدجواد ذبیحی

مطلع ترانه :

طاعـت از دوست نیایـد گنهـی بایـد کرد

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

گوینده :

شاعر : عطار/صائب تبریزی/مولانا/آواز  نشاط اصفهانی/حبیب خراسانی/عراقی

همکاری : جلیل شهناز/تجویدی

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

برگ سبز برنامه شماره 14باصدای سيدجواد ذبیحی

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۶:۰۹ دقیقه 

حجم برنامه : ۴۹/۴ مگابایت

شعر ابتدا :

دل در گــــره زلــــف تــــو بستیـم دگــــر بار

وز هــر دو جهــان مهــر گسستیـم دگــر بار

جـام دو جهـان پـر ز مـی عشق تـو دیـدیـم

خــوردیــم مــی و جـام شکستیـم دگـر بـار

بــا تــرک مــراد دل خـــود کـــام گـــرفتیـــم

با هرچه کند دوست خوش هستیم دگر بار

                                         ـــــــــــــــ

انـــدوه تــــو شـد وارد کاشــانــه ام امشب

مهمــان عــزیــز آمــده در خــانــه ام امشب

صد شکر خـدا را که نشستست به شادی

گنــج غمــت انــدر دل ویـــرانـــه ام امشب

از مـن بگـریـزیـد کـه مـی خـورده ام امشب

بـا مــن منشینیــد کــه دیــوانــه ام امشب 

خواننده : سيدجواد ذبیحی

مطلع ترانه :

من عاشق جانبازم و از عشق نپرهیزم

مـن مست سر انـدازم از عربده نگریزم

گوینده :

شاعر : عطار/عراقی/فروغی بسطامی/مولانا/غمام همدانی/حافظ

همکاری : حسن کسائی/رضا ورزنده

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

 


 

برگ سبز برنامه شماره 15باصدای جلال تاج اصفهاني

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۴:۲۶ دقیقه 

حجم برنامه : ۳۸/۲۲ مگابایت

شعر ابتدا :

در ازل عکس مــی لعــل تــو در جــام افتــاد

عــاشق سوختــه دل در طمــع خــام افتــاد

جـــام نمـــام ز تنـــگ لــب تــو نقلــی کــرد

راز سر بستــه خــم در دهـــن عـــام افتـــاد

خواننده :  جلال تاج اصفهاني

مطلع ترانه : ای صبا آنچه شنیدی زلب یار بگو

گوینده :

شاعر : عطار/سلمان ساوجی/آواز مولانا/حافظ/شمس مغربی/عراقی

همکاری : لطف الله مجد/حسن کسائی/تجویدی

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :

 

 

برگ سبز برنامه شماره 19 باصدای جلال تاج اصفهانی

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۱:۵۲ دقیقه 

حجم برنامه : ۰۴/۲۰ مگابایت

شعر ابتدا :

خــوشا دردی کـــه درمــــانـــی ندارد        

سری کـــز عشق سامـــانـــی ندارد

نــــدارد ذوق جــــان و لــــذت عمــــر         

اگــــر دل مهـــــر جــــانـــانــی ندارد

دلی بی مهر جانان هر که را هست

دلــــی دارد ولــــی جانــــی نـــدارد

بــــه غیــــر از آه سرد و چهــــره زرد

حـــدیث عشق بـــرهـــانـــی نـدارد   

خواننده : جلال تاج اصفهانی

مطلع ترانه :

هـرکـه شد محـرم دل در حـرم یـار بمـانـد

آنکـه ایـن کــار نــدانست در کــار بمــانــد

گوینده :

شاعر : حافظ

همکاری : (ني) حسن کسائی

اعلام برنامه :

اعلام شماره :

 

 

برگ سبز برنامه شماره 22 باصدای جلال تاج اصفهاني

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۳۰:۰۴ دقیقه 

حجم برنامه : ۵۳/۶ مگابایت

شعر ابتدا :

مگــر خــدا ز رقیبان تــو را جــدا بکنـد 

عجـب خیال خـوشـی کردم خدا بکند

خبر نمی شوی از سوز ما مگـر وقتی

کـه آه سوختگان در دل تــو جــا بکنـد 

خواننده : جلال تاج اصفهانی

مطلع ترانه :

آنچــــــه مــــــرا آرزوست دیـــر میسر شـــود

زینچه مرا در سر است عمر در این سر شود

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/فروغی بسطامی/مـولانـا/سعدی/همام تبریزی/عراقی

همکاری : خـالـدی/جلیل شهناز 

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

برگ سبز برنامه شماره 23 باصدای خاطره پروانه

   

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه :۲۶:۴۳ دقیقه 

حجم برنامه :۴۷/۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

خـوبـان هـزار و از همه مقصود من یکیست

صـد پـاره گـر کنند بـه تیغم سخن یکیست

خـوش مجمعیست انجمــن نیکــوان ولــی

مـاهـی که از اوست رونق انجمن یکیست

ـــــــــــــــــ

چـون نـور کـه از مهـر جـدا هست و جدا نیست

عــالــم همــه آیــات خـدا هست و خـدا نیست

هـــر جـــا نگـــری جلـــوه گــه شاهد غیبیست

او را نتــوان گفـت کجـــا هست و کجـــا نیست

کـــــو جـــــرأت گفتن کـــــه خطـــــا و کــــرم او

بر دشمـن و بر دوست چرا هست و چرا نیست  

خواننده : خاطره پروانه

مطلع ترانه :

یــک شبــی مجنــون بـه خلوتگاه راز

بــا خــــــدای خـویشتن میکـــــرد راز

نـامــم از بهــر چــه مجنــون کرده ای

بهــر یک لیلــی دلــم خــون کرده ای

از چــه هــر کس را نصیبــی داده ای

درد هــــر کس را طبیبـــــی داده ای

ای خــدا آخــر نصیب مـــن کجاست

مردم از حسرت طبیب مـن کجاست

ایـن نـدا آمـد کـه ای شوریـــده حال

تــا تـوانــی تــو در ایــن در گــه بنال

کـار لیلــی نیست ایــن کار منست

روی لیلــــی عکس رخسار منست

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/جامی/عبرت نائینی/مـولانـا/فرصت شیرازی/عراقی

همکاری : علي تجویدی/جلیل شهناز/رضا ورزنده

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

 

برگ سبز برنامه شماره 26 باصدای خاطره پروانه

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۶:۱۹ دقیقه 

حجم برنامه : ۱۱/۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

خوشا آنانکـه سودای تــو دارند                  که سر پیوسته در پای تو دارند

دلــی دارم تمنـــای کسانــــی                   کــه انــدر دل تمنــای تــو دارند 

خواننده : خاطره پروانه

مطلع ترانه :

خـوشا دردی کـه درمـانـی نـدارد              سری کز عشق سامـانـی ندارد

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/بابا طاهر/عراقی

همکاری : حبیب الله بدیعی/جلیل شهناز/ناصرافتتاح

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

 

برگ سبز برنامه شماره 27 باصدای غلامحسين بنان

 

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۸:۰۵ دقیقه 

حجم برنامه : ۸۳/۴ مگابایت

شعر ابتدا :

از مبــداء جــود تــا بــه اقصــای وجــود

از مکمــن غیب تــا بــه پیــدای شهود

غــواص خــرد ز هــر طـرف غوص نمود

دری چــو علــی نیافــت در بحــر وجود 

خواننده : غلامحسین بنان

مطلع ترانه :

خوشا کسی که  ز عشقش دمی رهائی نیست

غمــش ز رنــدی و میلش بــه پــارسائــی نیست

گوینده : بهشته

شاعر : عطار/شیخ الرئیس ابوعلی سینا/شاه نعمت الله ولی/اوحدی/عبید

زاکانی/عراقی 

همکاری : جلیل شهناز/تجویدی/محجوبی/اميرناصرافتتاح

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

 

برگ سبز برنامه شماره 28 باصدای فرح

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۵:۵۵ دقیقه 

حجم برنامه : ۹۷/۲ مگابایت

شعر ابتدا :

صورتگـر نقاشـم هـر لحظه بتی سازم

وانگـه همـه بتهـا را در پیش تـو بگدازم

صــد نقش بــر انگیــزم بـا روح در آمیزم

چـون نقش تو را بینم در آتشش اندازم 

خواننده : فرح

مطلع ترانه : ما سلطنت فقر به عالم نفروشیم 

گوینده : روشنک

شاعر :

همکاری :

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

 

برگ سبز برنامه شماره 29باصدای اكبر گلپايگاني

 

دستگاه: سه گاه

زمان برنامه : ۲۷:۵۴ دقیقه 

حجم برنامه : ۵۵/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

در مـــا بـــه نـــاز مـــی نگرد دلربای ما

بیگـــانـــه وار میگـــذرد آشنــــای مــــا

بـی جـور دوست پای زمـا بر کشید باز

تا خود چه گفت دشمن ما در قفای ما

خواننده : اكبرگلپایگانی

مطلع ترانه : ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود

گوینده : روشنک

شاعر : سعدی

همکاری : احمد عبادی/علي تجویدی

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

 

 

برگ سبز برنامه شماره 37 باصدای حسين قوامي

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۹:۵۷ دقیقه 

حجم برنامه : ۴۲/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

عاشقی دانـی چه باشد جان و تن بگداختن

غیـــر مهـــر دوست را از دل بـــرون انــداختن

از خودی بیزار گشتن دوست را جستن بجان

ترک درمــان کـردن و با درد عشقش ساختن

خانه حق است دل جز دل نباشد جـای حق

پس ببـــایـــد خــانــه را از غیر حـق پرداختن 

خواننده : فاخته ای(حسين قوامي)

مطلع ترانه :

کـی کجـا خـاطـر رنـدان جهـان ناشاد است

بـاده ده بـاده کـه بنیـاد جهـان بـر بـاد است 

گوینده :

شاعر :

همکاری : فرهنگ شریف/پرویز یاحقی/(ضرب) جهانگيرملک

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

 

برگ سبز برنامه شماره 38 باصدای غلامحسين بنان

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه : ۲۶:۰۸ دقیقه 

حجم برنامه : ۹۹/۲ مگابایت

شعر ابتدا :

جمـاعتی کـه دل و جان به عشق نسپارند

بــه حیــرتــم چــه تمتــع ز زنــدگــی دارنـد

بــه صاحبــان نظـــر ساقیـــا مـــده ساغـــر

کــه بـا حضـور تـو پیـوستـه مست دیـدارنـد

بـه دور چشـم تـو مستـی مـا عجـب نبــود

عجــب ز حــالت آنـان بــود کــه هشیـارنــد  

خواننده : غلامحسين بنان

مطلع ترانه : طریق عشق جانان بی بلا نیست

گوینده : روشنک

شاعر :

همکاری : خالدی/شریف/محجوبی/(ضرب) جهانگيرملک

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

 

 


 

برگ سبز برنامه شماره 46 باصدای غلامحسين بنان

 

دستگاه : سه گاه

زمان برنامه :۲۸:۴۱ دقیقه 

حجم برنامه : ۹۳/۴ مگابایت

شعر ابتدا :

هــــوست معتکــف خـــانه خمــــارم کــــرد

عشقــت از صــومعــه و مـدرسه بیزارم کرد

شـــور هـــا در سر و بـــا خلق نمیآرم گفت

زخمهــــا بــــر دل و فــــریاد نمیـــآرم کــــرد

سایــه ای بــودم و عکس تـو بپوشیـد مــرا

ذره ای بــــودم و نـــور تـــو پــدیــدارم کـــرد  

خواننده : غلامحسين بنان

مطلع ترانه :

از در در آمــدی و مــن از خــود بــه در شدم

گفتــی کــه زینجهان بــه جهــان دگر شدم

گوینده : روشنک

شاعر : عطار/اوحدی مراغه ای/سعدی/عراقی

همکاری : حبیب الله بدیعی/حسن کسائی/جلیل شهناز

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا

 

 
گلهای رنگارنگ شماره 401باصدای شهيندخت - حسين قوامي

 

دستگاه : سه گاه 

زمان برنامه : ۲۹:۱۶ دقیقه

حجم برنامه : ۸/۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

روی  گل  دیدم  گل  روی  توام  آمد  به  یاد

شب  رسید و تاب گیسوی  توام  آمد به یاد

دوش   در  میخانه  دیدم   گردش  پیمانه  را

در  دل  شب  چشم جادوی تو ام آمد به یاد

غنچه از شرم  لبت  سر در گریبان  برده بود

خنده  لعل  سخن  گوی  تو  ام  آمد  به  یاد

خواب  می  دیدم   بهشت   آرزو   را   یافتم

نکهت  خاک  سر   کوی  توام   آمد  به   یاد

آهنگ : فرهاد ارژنگی

خواننده تصنیف : شهیندخت شبيري

خواننده آواز : حسين قوامی

گوینده : آذر پژوهش

شاعر : بهادر یگانه/سنائی غزنوی/صارمی/(ترانه) معینی کرمانشاهی

مطلع تصنیف : عدو دارم به من رحمی کن که میمیرم

مطلع آواز :

تا دل من صید شد در دام عشق          باده شد جان من اندر جام عشق

همکاری : پرویز یاحقی

اعلام برنامه : دارد در انتها

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 435باصدای عهدیه – حسین قوامی

 

دستگاه :‌ سه گاه 

زمان برنامه : ۲۸:۰۷ دقیقه

حجم برنامه : ۷۶/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :  

یا   خلوتی   و   صحبت   یار   یگانه ای    

یا  گوشه ای  و  زمزمه    عاشقانه ای

گر  هیچ از این  دو کار نداری به  روزگار 

از   عاشقان   یار    نداری   نشانه ای

آهنگ : مهدی خالدی

خواننده تصنیف : عهدیه

خواننده آواز : حسين قوامی

گوینده : فیروزه امیرمعز

شاعر : (غزل ترانه) شوریده شیرازی/غمام همدانی/مولانا/همایون اسفراینی

مطلع تصنیف : آرام  ندارم  که  دل  آرام  ندارد

مطلع آواز :

بس  که  جان  بر  آتش  غم  سوختیم

در   حرم   رفتیم   و   محرم   سوختیم

همکاری : حبیب الله بدیعی/مجید نجاهی/(تنظیم) جواد معروفی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 470باصدای هايده

 

 دستگاه :‌ سه گاه (گوشه مخالف)

زمان برنامه : ۲۷ دقیقه 

حجم برنامه : ۱۱/۳۷ مگابایت

شعر ابتدا :

با   عزیزان    در    نیامیزد    دل    دیوانه ام

در     میان     آشنایانم     ولی     بیگانه ام

از چو من آزاده ای الفت بریدن سهل نیست

می  رود  با  چشم  گریان سیل از ویرانه ام   

آهنگ :  علي تجویدی

خواننده تصنیف : هایده

خواننده آواز : هایده

گوینده : فیروزه امیرمعز  

شاعر : ترانه- غزل و سایر  اشعار  رهی معیری

مطلع تصنیف :

با آنکه  همچون  اشک غم  برخاک  غم افتاده ام من

با آنکه هرشب ناله ها چون مرغ شب در داده ام من

مطلع آواز :

ساقیا در  ساغر هستی  شراب ناب نیست

و انچه در جام شفق بینی بجز خوناب نیست   

همکاری : علي تجویدی/مجید نجاهی/(تنظیم و رهبری) عليتجویدی

اعلام برنامه : دارد در ابتدا

اعلام شماره : دارد در ابتدا و انتها

 

 

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

 

 

 

 

آواز

    آواز عبارت است از به کار بردن صدا بنا بر قوانین و اصول موسیقی و مناسب ترین وسیله برای بیان احساسات و هیجانات است . زیبنده ترین صدای برآمده از حنجره و تار های صوتی انسان آواز است ، عده ای آواز را برای احساس لذت و مطبوعیت آن و عده ای برای فراموش کردن خستگی و عدم توجه به گذشت زمان و برخی دیگر برای تخفیف یا زائل کردن یک حالت روحی به کار می برند . عده ای نیز برای برانگیختن قوه تخیل و تصور شنوندگان خود از آواز کمک می گیرند . در موسیقی ایرانی لطف و دلربایی به ساز و آواز بستگی دارد . آواز های ایرانی نمودار حالات درونی انسان می باشند خواه شاد یا غمگین نهفته های درونی را آشکار و پستی و بلندی را برای تفکر و اندیشه هموار می سازند . آواز ایرانی در اکثر موارد ضرب به خصوصی ندارد ، نوازنده و خواننده در حین اجرا به تناسب ذوق خود چیزی بدان می افزایند یا از آن می کاهند به این کاستن و افزودن که در چهار چوب و قالبی مشخص به نام ردیف انجام می گیرد بداهه خوانی و بداهه نوازی می گویند .

    آواز سنتی ایران چهارچوبی دارد که آن را ردیف آوازی می گویند و هر آوازی که خوانده می شود همیشه بر دستگاهی از هفت دستگاه ردیف منطبق است .

کسی که با ردیف آوازی آشنایی داشته باشد پس از شنیدن یک قطعه ی آوازی می تواند دستگاه و گوشه ی مربوط به آن قطعه را تشخیص دهد .

اجزای آواز سنتی

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

ادامه مطلب
 

 

 

 

آواز

    آواز عبارت است از به کار بردن صدا بنا بر قوانین و اصول موسیقی و مناسب ترین وسیله برای بیان احساسات و هیجانات است . زیبنده ترین صدای برآمده از حنجره و تار های صوتی انسان آواز است ، عده ای آواز را برای احساس لذت و مطبوعیت آن و عده ای برای فراموش کردن خستگی و عدم توجه به گذشت زمان و برخی دیگر برای تخفیف یا زائل کردن یک حالت روحی به کار می برند . عده ای نیز برای برانگیختن قوه تخیل و تصور شنوندگان خود از آواز کمک می گیرند . در موسیقی ایرانی لطف و دلربایی به ساز و آواز بستگی دارد . آواز های ایرانی نمودار حالات درونی انسان می باشند خواه شاد یا غمگین نهفته های درونی را آشکار و پستی و بلندی را برای تفکر و اندیشه هموار می سازند . آواز ایرانی در اکثر موارد ضرب به خصوصی ندارد ، نوازنده و خواننده در حین اجرا به تناسب ذوق خود چیزی بدان می افزایند یا از آن می کاهند به این کاستن و افزودن که در چهار چوب و قالبی مشخص به نام ردیف انجام می گیرد بداهه خوانی و بداهه نوازی می گویند .

    آواز سنتی ایران چهارچوبی دارد که آن را ردیف آوازی می گویند و هر آوازی که خوانده می شود همیشه بر دستگاهی از هفت دستگاه ردیف منطبق است .

کسی که با ردیف آوازی آشنایی داشته باشد پس از شنیدن یک قطعه ی آوازی می تواند دستگاه و گوشه ی مربوط به آن قطعه را تشخیص دهد .

اجزای آواز سنتی

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

ادامه مطلب

ایده های تزئین پنجره   

 

ایده؛تزئین,پنجره,زیبا,گل,گلدان,مئرن,سنتی,تزئینات,

30 ایده تزئین پنجره در سبک های مدرن و سنتی

.

 

.

.

.

www.ichoob.ir 525 (17).

.

.

همیشه در طول زمان تزئین پنجره و زیبا جلوه دادن آن برای دوستداران دکوراسیون به عنوان امری مهم و ضروری به شمار می رود.این زیباسازی معمولا به وسیله ی نصب پرده های کرکره ای یا پارچه ای ، استفاده از شیشه های فیزیوگلاس , و یا استفاده از گل و گلدان صورت می گرفته است.

.

.

.

www.ichoob.ir 525 (26)

.

.

.

در این مطلب به استفاده از گل و گلدان خواهیم پرداخت که در ایران خانه داران و طراحان کمتر به این روش روی آورده اند.اما در روزگاری که هر روز تعداد گیاهان کمتر و به آلودگی هوا افزوده میشود , چه خوب است ما در حد توان خود سهمی در زیبایی و ایجاد اکسیژن داشته باشیم.ایده هایی که هزینه ی مادی کمی دارند اما سودآوری معنوی زیادی نصیب ما می شود.

.

.

.

ایده؛تزئین,پنجره,زیبا,گل,گلدان,مئرن,سنتی,تزئینات,

.

.

.

.

.

 

br نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

 

کتدی

 

ددم  وای     دولدوروپ زنگا نی      کتدی
نه تک زنگان      دوتوپ   هریا نی کتدی
فقیر  (لو) لار     اولوپ    الان      غنی  (لو)
آلیپ هم    پستی هم     عنوا نی    کتدی
با زا ردا       بو رکونی     خلق      اویناداردی
 الان دای      ا وینادیر     شیطا نی    کتدی
نه سیرتیقدی     کی یوخ    ذره      حیا سی
گتیردی       بورنوموزد ان     جا نی کتدی
ا ئدیر    هر فعلینه      بیر (د ئر)         اضافه
 شهر ده      گیزلدیر     سیما نی     کتدی
اگرچی    دین  و     ایما ندان      ویریر    دم 
ییپ دینی     ساتیپ      ایما نی     کتدی
شهر  ده      قالمییپ     زنگا نلی        یا رب
دوتوپدی     شهریده      هریا نی   کتدی
اداراتی       آلیپدی     کتدی         بیر با ش
 وئریر چون      کتدی یه   میدا نی    کتدی
انیپدی   اشّگیندن     گرچی          جوتچی
 قبول ائتمیر مینه      پیکا نی        کتدی
اولونجه کتدی   چیخماز    کتدی     لیقدان
 اولور آغاز       و  هم      پایا نی      کتدی
یاخیریا ق       با شینا    اصلی            کتا نلار
 اوزون تئل کتدی   دی سلمانی     کتدی
فوکول   تللی     گوزل گویچک     ماتیکلی
 دیلی  فارسی     داماردا    قانی    کتدی

اولوپ مسجد ده قبر      او ستونده      قاری
 اوخور قا رقا     کیمی     قرآنی      کتدی
ددم وای    دای الیندن         دیقلادیم  من
 رئیس    ا و لموش  چا لیرزورنا نی      کتدی
باشیم   آغریر   منیم       کتدی      گورنده
گتیردی    درد    بی    درمانی      کتدی
قوتا ر   آللاه      بیزی      (لو) لار    الیندن
 روا بیلمه       دوتا    دونیا نی         کتدی
                                                           شهرلی

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

 

بیا که می‌کنمت ای نگار حور جمال

 

نثارْ جان، نبود لایق تو گر زر و مال

 

 

 

هزار بار فزون کرده‌ام ترا شب و روز

 

دعا به دولت و حمد و ثنا به جاه و جلال

 

 

 

شبی بیا تو که من بر درت نهم تا صبح

 

سر ارادت و تسلیم و عجز و بنده مثال

 

 

 

به شب نمی‌بردت هیچ خواب تا ندهی

 

گرسنگان ستمدیده را نوال و منال

 

 

 

شبی نمی‌شوی آسوده تا ترا نکنند

 

 خبر ز راحت ایتام و سیری اطفال

 

 

 

تو خوش بخواب که من کرده‌ام برای تو راست

 

 قد شجاعت و مردانگی چو رستم زال

 

 

 

چه می‌شود که بگیری بمالی از سر مهر

 

مرا تو دست و بسر دستم ای خجسته خصال

 

 

 

همه قبیلهٔ تو بوده‌اند یکسره پشت

 

برای عالی و دانی بگاه تنگی حال

 

 

 

خوش آن ادیب که او می‌کند برادر تو

 

ادب که چون تو شود در سخا و فضل و کمال

 

 

 

بده به مستحق و خوش بخواب تا بکند

 

خدا تلافی آن را به ذرة المثقال

 

 

 

غفرالله لکاتب، انشاء الله 

 

 

 

 

 

   دومی از اسدی طوسی، که می‌گویند در رثای سلطان محمود سروده است:

 

 

 

خواهم اندر تو كنم ای بت پاكیزه خصال

 

نظر از منظر خوبی، شب و روز و مه و سال

 

 

 

خفته باشی تو و من می زده باشم همه شب

 

بوسه‌ها بر كف پای تو و لیكن به خیال

 

 

 

غرق شد تا به پر، القصه كه نتوان بكشید

 

تیر مژگان كه زدی بر دل ریشم فی الحال

 

 

 

وه كه بر پشت تو افتادن و جنبش چه خوش است

 

كاكل مشك‌فشان از طرف باد شمال

 

 

 

یاد داری كه تو را شب به سـحر می‌كردم

 

صد دعا از دل مجروح پریشان احوال

 

 

 

عاشقانت همه كردند چرا ما نكنیم

 

بر سر كوچه، تماشای قد و قامت و خال

 

 

 

مادرت كان كرم بود بداد از پـس و پیش

 

به فقیران لب نان و به یتیمان زر و مال

 

 

 

بكشم از تو و با دامن خود پاك كنم

 

موزه از پای تو ای سرو خرامان احوال

 

 

 

طوسی خسته اگر در تو نهد منع مكن

 

نام معشوقی و عاشق‌كشی و حسن و دلال

 

 

 

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

وئرمیشم طاقت و آرامیمی ای یار سنه

عاشیقم، عاشیقم ای دیلبر عیار سنه

سووه‌رم بزم اولا خلوت قویاسان من ائلیم

دردیمی، محنتیمی، غصه‌می اظهار سنه

گزه‌رم کوچه و دربندی دالونجا سوخارام

پیچاغی قارنینا هر کس ائده آزار سنه

ایستی وقتینده سویونسان سالارام تئز ایچینه

کاسه‌نین بوز وئره‌رم شربت گلنار سنه

گل اوتور قوزا قیچون گیدیریم ای یار عزیز

هر نه سویسن جوراب و چکمه و شلوار سنه

نیه اُوجُوندا سیخورسان، ازیسن، سیندیریسان

نیلیوب آخ بو یازیخ قلب وفادار سنه

سن یخیل بالش ناز اوسته اُوزان منده چالیم

ضرب و قارمان و کمانچه، ویالون، تار سنه

اَیمه، شاخ ساخلا یانوندا، باخوب، اوپ قوی گوزوه

بو گوزل عکسی کی مندن قالور آثار سنه

دوگمه سین آچ آرالا، ساخلا قویوم اورتاسینا

آلمیشام ساک دولوسی، حیوا، لیمو، نار سنه

عیبی یوخ اینجیمه، ویش ویش دئمه، قوی تئز چیخاردیم

سیخسا باشماخ ایاقون، اولسا اگر دار سنه

دئوز بیر آز بندین آچیم تا وئریم الان اَلیوه

چتریوی وئرمیه زحمت، بو یاغیش قار سنه

گله‌سن باغدا وئررم بیر الیوه اویناداسان

قرمزی آلما، شمامه، گل بی‌خار سنه

ال ایاخ چالما، چالیشما، نئجه توتسان کئچه جک

دئمه خاطیر قویاجاخ چرخ جفاکار سنه

احتراماً دایارام آغزوا تا سن سوراسان

سولی قلیانی، کریمی دئیر اشعار سنه

کریمی مراغه‌ای

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

استاد کریمی

 

 

 

 

 

 

  

زشت و زیبا: اثرکریمی مراغه ای


 .

 

.

وئرمیشم    طاقت   و   آرامیمی ای    یار    سنه 

عاشقم    عاشقم    ای   دلبر     عیار     سنه

سوه رم   بزم   اولا   خلوت   قویاسان  من   ائلیم

دردیمی   محنتیمی  غصه می  اظهار   سنه

گزه رم   کوچه  و   دربندی   دالونجا    سوخارام 

پیچاقی  قارنینا   هر  کس   ائده   آزار  سنه

ایستی  وقتینده   سویونسان   سالارام   تئز  ایچین

کاسه نین  بوز   وئره رم  شربت  گلنار سنه

گل   اوتور  قوزا  قیچون  گییدیریم  ای  یار  سنه

هرنه سویسن جوراب و چکمه و شلوار سنه

نیه   آوجوندا   سیخورسان   ازیسن    سیندیریسان

نیلیوب   آخ   بو  یازیق   قلب   وفادار سنه

سن  یخیل  بالش  ناز  اوسته   اوزان  منده  چالیم

ضرب  و  قارمان و کمانچه، ویلن، تار سنه

اگمه شاخ ساخلا یانوندا  باخوب اوپ قوی گوزیوه

بو  گوزل عکسی  که مندن  قالور آثار سنه

دوگمه  سین   آچ   آرالا   ساخلا  قویوم  اورتاسینا

آلمیشام ساک دولوسی، حیوا ،لیمو، نار سنه

عیبی یوخ اینجیمه ویش ویش دئمه قوی تئز چیخادوم

سیخسا  باشماق ایاقون اولسا  اگر دار سنه

دوز   بیر آز بندین   آچوم  تا   وئریم   الآن   الیوه

چتریوی وئرمیه زحمت بو یاغیش قار سنه

گله سن    باغدا    وئرم    بیر   الیوه    اویناداسان

قرمزی  آلما ، شمامه ، گل  بی خار   سنه

ال  ایاق  چالما  چالیشما  نئجه  دوتسان  گئچه جاق

دئمه  خاطر  قویاجاق  چرخ  جفاکار  سنه

احتراماً     دایارام     آغزیوا    سنده      سوراسان

سولی   قلیانی  کریمی   دییر  اشعار  سنه

br نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

سال ها بود که تو را می کردم
همه شب تا به سحرگاه دعا 
یاد داری که به من می دادی
درس آزادگی و مهر و وفا
همه کردند چرا ما نکنیم
وصف روی گل زیبای تورا 
تا ته دسته فرو خواهم کرد
خنجر خود به گلوگاه نگاه
تو اگر خم نشوی تو نرود
قد رعنای تو از این درگاه

مادرت خوان کرم بود و بداد از پس و پیش
به فقیران بز و میش و به یتیمان زر و مال

یاد داری که تو را شب به سحر می‌کردم
صد دعا از دل مجروح پریشان احوال

وه که بر پشت تو افتادن و جنبش چه خوشست
کاکل مشک فشان با وزش باد شمال

عوفی خسته اگر بر تو نهد منع مکن
نام عاشق کشی و شیوه آشوب احوال
br نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

85 مداحی از علی انسانی

dce66ff5 d3ce 4b8b 9197 21805b6ce1ac 85 مداحی از علی انسانی

 

 

musicdl 85 مداحی از علی انسانی شکفه ها دارم ز دست قاتلم 13:53
musicdl 85 مداحی از علی انسانی من به زیر خاک ، باغ یاسمن گم کرده ام 4:03
musicdl 85 مداحی از علی انسانی مظلوم حسین ، عطشان حسین 05:09
musicdl 85 مداحی از علی انسانی سری به نیزه بلند است در برابر زینب 8:58
musicdl 85 مداحی از علی انسانی نماز ظهر ، بنی هاشم اقتدا کردند …

1:23

musicdl 85 مداحی از علی انسانی زینب ، رسیده موقع صبوری 11:16
musicdl 85 مداحی از علی انسانی دید چون آن سرخوش صهبای عشق … 9:52
musicdl 85 مداحی از علی انسانی وای حسین 7:25
musicdl 85 مداحی از علی انسانی نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت … 7:31
musicdl 85 مداحی از علی انسانی دعای پایانی 2:13
musicdl 85 مداحی از علی انسانی بیش از این دیده ندارد دل هجران بی تو 11:42
musicdl 85 مداحی از علی انسانی دل هر خیمه می سوزد به حال خواهر تو 5:49
musicdl 85 مداحی از علی انسانی السلام علیک یا ابا عبدالله 2:27
musicdl 85 مداحی از علی انسانی این اشک نیست ، آب زلال مطهر ست 13:49
musicdl 85 مداحی از علی انسانی ای جسم پاره پاره آیا تویی حسینم 11:19
musicdl 85 مداحی از علی انسانی زینب کمر بسته به سوی کوفه 9:36
musicdl 85 مداحی از علی انسانی مستان همه افتاده و ساقی نمانده 7:03
musicdl 85 مداحی از علی انسانی گهواره اصغر تماشا دارد امشب … 6:25
musicdl 85 مداحی از علی انسانی بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید 4:56
musicdl 85 مداحی از علی انسانی مولا مولا غریب کرب و بلا 6:49
musicdl 85 مداحی از علی انسانی وای وای غریب مادر حسین 5:54
musicdl 85 مداحی از علی انسانی آیا تو برادر من ،نیست باورم 6:14
musicdl 85 مداحی از علی انسانی هر آن دلی که سرای تو نیست … 13:05
musicdl 85 مداحی از علی انسانی زین غم که آه 18:13
musicdl 85 مداحی از علی انسانی در زیر دست و پا دو گل پایمال شد 15:14
musicdl 85 مداحی از علی انسانی یه شبه پیغمبر ، ای ثانی حیدر برای من برخیز اذان بگو اکبر 12:07
musicdl 85 مداحی از علی انسانی میزبان غم یارم ، چه کنم … 2:37
musicdl 85 مداحی از علی انسانی بگشا دو چشمت ای نور دیده 2:47
musicdl 85 مداحی از علی انسانی شکر خدا که از ازل عاشق و مست گل یاسم 11:35
musicdl 85 مداحی از علی انسانی دعای پایانی 2:05
musicdl 85 مداحی از علی انسانی دریا له زنان در عطش جوی توست 14:53
musicdl 85 مداحی از علی انسانی علمدار سپاهم چه کردی علمت را 7:33
musicdl 85 مداحی از علی انسانی از در خیمه چو می آمدی و می رفتی 1:50
musicdl 85 مداحی از علی انسانی همه شب حرف منو زینب و کلثوم این بود … 9:58
musicdl 85 مداحی از علی انسانی استاد عشق و ادب امتحان داد … 9:44
musicdl 85 مداحی از علی انسانی گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 11:00
musicdl 85 مداحی از علی انسانی حسین جان اگر گشتم به دور خیمه ها … 4:21
musicdl 85 مداحی از علی انسانی زاده ام البنین با شور شین … 9:05
musicdl 85 مداحی از علی انسانی می سوزم از این خجلت / سقا شده نام من 5:46
musicdl 85 مداحی از علی انسانی جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند … 7:40
musicdl 85 مداحی از علی انسانی مهری که پیشانی ما خورده ببینید ، ارباب حسینم 11:31
musicdl 85 مداحی از علی انسانی شه سوی میدان بی امان میرفت 4:35
musicdl 85 مداحی از علی انسانی ای پدر می روی و ما چه کنیم 2:39
musicdl 85 مداحی از علی انسانی ای فدا سوز تو و ساز تو را … 7:33
musicdl 85 مداحی از علی انسانی گرچه از تشنگیم با خبری … 6:53
musicdl 85 مداحی از علی انسانی من ریزه خوار سفره کس جز شما نیم 5:09
musicdl 85 مداحی از علی انسانی چادر مادر خاکی شده 3:05
musicdl 85 مداحی از علی انسانی مادرم بیمارست 5:49
musicdl 85 مداحی از علی انسانی آن سفر کرده که صد قافله دل هم ره اوست 4:54
musicdl 85 مداحی از علی انسانی اسم شما برای ما از عسل شیرین تره 1:02:20
musicdl 85 مداحی از علی انسانی گذشت از گوش مرکب زانوی او … 1:01:32
musicdl 85 مداحی از علی انسانی حسین جان گمان ندارد که بعد از تو زیاد زنده بمانم 1:26:46
musicdl 85 مداحی از علی انسانی ای پرچم کربلا به دوشت ، زینب 1:01:15
musicdl 85 مداحی از علی انسانی امروز همه آبها همه ریختند … 8:08
musicdl 85 مداحی از علی انسانی کبوتر کوچکم این همه پرپر مزن … 10:31
musicdl 85 مداحی از علی انسانی ای بلبل افسرده مادر به فدای تو 5:17
musicdl 85 مداحی از علی انسانی نرسد بانگ تو دیگر بر گوش … 2:28
musicdl 85 مداحی از علی انسانی این گهواره را خلوت کنید … 7:58
musicdl 85 مداحی از علی انسانی کتف پدر محراب شیر خواره … 8:07
musicdl 85 مداحی از علی انسانی تشنگی شد آشکار و آب هم نایاب … 12:50
musicdl 85 مداحی از علی انسانی العجل العجل بقیه الله / سیدی یا حجه الله 6:03
musicdl 85 مداحی از علی انسانی چنان غنچه بر باغبان ناز کرد … 6:02
musicdl 85 مداحی از علی انسانی ای آینه تمام قد رسول … 11:26
musicdl 85 مداحی از علی انسانی به کجا می روی ای یوسف زهرا پسرم … 3:37
musicdl 85 مداحی از علی انسانی تا کفن بر قدر و بالای رسایت کردم … 5:34
musicdl 85 مداحی از علی انسانی مداحی حاج علی انسانی در حسینیه امام خمینی / محرم 1433 46:04
videodl 85 مداحی از علی انسانی روضه روز هفتم محرم _ 12/9/90 _ تصویری 7:40
videodl 85 مداحی از علی انسانی روضه روز ششم محرم _ 11/9/90 _ تصویری 13:41
videodl 85 مداحی از علی انسانی روضه روز پنجم محرم _ 10/9/90 _ تصویری 11:44
musicdl 85 مداحی از علی انسانی روضه روز هفتم محرم _ 12/9/90 _ صوتی 7:34
musicdl 85 مداحی از علی انسانی روضه روز ششم محرم _ 11/9/90 _ صوتی 13:35
musicdl 85 مداحی از علی انسانی روضه روز پنجم محرم _ 10/9/90 _ صوتی 11:38
videodl 85 مداحی از علی انسانی روضه شب دوم محرم _ 6/9/90 _ تصویری 8:56
musicdl 85 مداحی از علی انسانی روضه شب دوم محرم _ 6/9/90 _ صوتی 8:56
videodl 85 مداحی از علی انسانی روضه خوانی _ تصویری 12:50
musicdl 85 مداحی از علی انسانی روضه خوانی _ صوتی 12:50
videodl 85 مداحی از علی انسانی شعر خوانی در حضور رهبر انقلاب 05:12
musicdl 85 مداحی از علی انسانی شعر خوانی در حضور رهبر انقلاب 07:56
musicdl 85 مداحی از علی انسانی به رحمت سر زلف تو واثقم 4:46
musicdl 85 مداحی از علی انسانی اشک نانی از تنور سینه ات … 4:32
musicdl 85 مداحی از علی انسانی اشک یعنی قفلی از رحمت را کلید 5:46
musicdl 85 مداحی از علی انسانی اشک یعنی با مدینه گفتگو 4:45
musicdl 85 مداحی از علی انسانی اشک گفتم آری اشک باور داشتن 4:27
musicdl 85 مداحی از علی انسانی زینب گوید به حسین این صدای تپش قلبم نیست … 5:00
musicdl 85 مداحی از علی انسانی دوباره آمده ام تا دوباره در بزنم 4:24

 

 
br نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالی‌ای از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارائه می‌شود که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشهٔ اوج یا مخالف دستگاه در میانهٔ ارائه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارائهٔ تصنیف و سپس رِنگی اجرای خود را به پایان می‌رسانند. موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز است. هفت دستگاه ردیف موسیقی سنتی ایرانی عبارت‌اند از:

آواز

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید. آواز از نظرفواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم، دارای نت شاهد و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز شور ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به‌طور کلی هر آواز پس از ایست موقت روی ایست خودش، روی ایست دستگاه اصلی (در این‌جا شور) باز می‌گردد. آوازهای متعلق به دستگاه موسیقی ایرانی ۵تا هستند و عبارت‌اند از:

br نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

معرفی دستگاه ها و گوشه های

موسیقی ایرانی

 

1. دستگاه همایون :

همایون یکى از بزرگ‌ترین دستگاه‌ها مى‌باشد که محبوبیت خاصى بین مردم ایران دارد. همایون آوازى است باشکوه و مجلل، آرام و در عین حال بسیار زیبا و دلفریب.
برطبق قول " مرحوم روح‌الله خالقی " :  همایون ناصحى است مشفق و مهربان که با کمال شرم و آزرم با مستمعین خود مکالمه و درد دل مى‌کند و با بیانى شیوا چنان نصیحت مى‌کند و پند مى‌دهد که هیچ سخنران را این مهارت و استادى نیست.

از گوشه های مهم دستگاه همایون می توان به :
درآمد ، موالیان ، شوشتری ، چكاوك ، بیداد ، بیداد كت ، نی داود ، طرز میگلی ، بختیاری ، نوروز صبا ، نفیر فرنگ ، آشور آوند ، دنا سری ، ابوالچپ ، راوندی ، راز و نیاز ... اشاره كرد.
* نام رنگ دستگاه همایون كه در ردیف موسیقی ایرانی موجود است فرح می باشد.

بیات اصفهان :
آواز اصفهان، یکی از آوازهای پنج‌گانهٔ موسیقی سنتی ایران است. برخی این دستگاه را جزء دستگاه  شور و برخی آنرا از متعلقات همایون دانسته‌اند.آواز اصفهان از آوازهاى قدیم ایرانى است. آوازى است جذاب و گیرا ؛ با ریتمى بین شادى و غم .

از گوشه های مهم مقام بیات اصفهان می توان به :
درآمد ، نغمه ، بیات شیراز ، خجسته ، بیات درویش حسن ، جامه دران ، بیات راجه ، عشاق ، سوز و گداز و ... اشاره كرد.


۲ . دستگاه ماهور :
ماهور طبیعى‌ترین گام و اساس موسیقى فرنگى است. ماهور آوازى است با وقار و ابهت و شوکت خاصى به شنونده القا مى‌کند و آهنگ‌ساز براى بیان شجاعت‌ها و دلیرى از این آواز استفاده مى‌کند. ماهور چون قرین موسیقى فرنگى است، بین جوانان جایگاه خاصى دارد. اما در مجموع آواز ماهور طرب‌انگیز و شاد مى‌باشد.

گوشه های مهم دستگاه ماهور عبارتند از :
درآمد، کرشمه، آواز، مقدمهٔ داد، مجلس افروز، خسروانی، دلکش، چهارمضراب و فرود، خاوران، طرب‌انگیز، نیشابورک، نصیرخانى(طوسی)، چهارپاره(مرادخانی)، فِیلی، ماهور ،صغیر، آذربایجانی، حصار ماهور(آبول) , زنگوله، نغمه زیرافکنه، نیریز، شکسته، عراق، نهیب، مُحَیِّر، آشورآوند، اصفهانک، خرین، کرشمه، زنگوله، راک‌ هندی، راک کشمیر، راک عبدالله، کرشمهٔ راک، صفیر راک، ساقى‌نامه، کشته، صوفى‌نامه، رنگ حربی، رنگ شَلَخو، رنگ یک چوبه.


۳. سه گاه :
سه گاه از نغمه های قدیم ایران بوده و ریشه كاملا ایرانی دارد. البته سه گاه در میان ترك ها استعمال زیادی دارد و آنها در خواندن این آواز مهارت زیادی دارند. اما فارسی زبانان آن را طور دیگری می خوانند ، در هر دو آواز با حزن و اندوه همراه است و تاثیر و تالم بسیاری دارد.

از گوشه های مهم این دستگاه عبارتند از :
درآمد ، كرشمه ، نغمه ، زابل ، مخالف ، مغلوب ، مویه ، شكسته مویه ، تخت طاقدیس ، حدی ، رجز ، پهلوی ، حزین ، حاجی حسنی ، نغمه مخالف ، زنگ شتر ، شاه خطایی ...
رنگ دستگاه سه گاه كه در ردیف موسیقی سنتی ایران وجود دارد به نام دلگشا است.


۴ . چهارگاه :
سه‌گاه و چهارگاه با یکدیگر پیوستگى خاصى دارند. این‌گونه رابطه بین هیچ دو دستگاه دیگر وجود ندارد. تمامى گوشه‌هاى سه‌گاه را مى‌توان در چهارگاه با تغییر مقام اجرا نمود. البته چهارگاه چند گوشهٔ مخصوص بخود دارد که در سه‌گاه اجرا نمى‌شود. از طرفى مقام‌هاى این دو دستگاه بقدرى با یکدیگر متفاوتند که مى‌توان گفت هیچ دو مقامى در موسیقى ایرانى این‌گونه باهم فرق ندارند.چهارگاه از نظر علمى مهم‌ترین مقام موسیقى ایرانى است. این آواز نمایندهٔ جامع و کاملى از تمام حالات و صفات موسیقى ایرانى است. بطورى که تمام صفات عالى و ممتاز گام‌هاى ایرانى را مى‌توان در چهارگاه بطور یکجا پیدا کرد.

برخی از گوشه های مهم چهارگاه عبارتند از :
درآمد � پیش زنگوله � نغمه � زنگ شتر � زابل � مویه � مخالف � مغلوب � حصار � حاجی حسنی � حدی � پهلوی � رجز � منصوری.
رنگ های چهارگاه که در ردیف موسیقی ایرانی وجود دارند : لزگی � متن � حاشیه � شهرآشوب


۵ . راست پنجگاه :

این دستگاه در بین دستگاه‌ها از همه کمتر اجرا مى‌شود. بعضى موسیقى‌دان‌ها معتقدند که این دستگاه به قصد تعلیم بنا شده است. راست پنج‌گاه ترکیبى است از سایر مقام‌ها و در این آواز مى‌توان به تمام مقام‌هاى ایرانى وارد شد. از این‌رو مى‌توان تمام احساساتى که در دستگاه‌هاى موسیقى ایرانى است را با راست پنج‌گاه ایجاد نمود.  راست پنج‌گاه آواز کاملى است؛ زیرا داراى تمام حالات و صفات آوازهاى دیگر نیز هست.

گوشه های مهم دستگاه راست پنجگاه عبارتند از :
درآمد، درآمد دوم، زنگ شتر، زنگوله، نغمه، خسروانی، روح‌افزا، پنجگاه، سپهر، عشاق، نیریز، بال کبوتران، بیات عجم، بحر نور، قرچه، مُبَرقَع، طرز، ابوالچپ، لیلى و مجنون، راوندی، نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا، ماوراءالنهر، نفیر، فرنگ.


۶ . نوا :
نوا از دیگر دستگاه‌هاى هفت‌گانهٔ موسیقى ایرانى است. و آوازى است در حد اعتدال که آهنگى ملایم و متوسط دارد، نه زیاد شاد و نه زیاد حزن‌انگیز. نوا را آواز خوب گفته‌اند و معمولاً در آخر مجلس مى‌نواختند. معمولاً اشعار عارفانه مثل اشعار حافظ را براى نوا انتخاب مى‌کنند که تأثیر بسیار زیادى در شنونده ایجاد مى‌کند.

گوشه های مهم دستگاه نوا عبارتند از :
چهارمضراب، درآمد اول، درآمد دوم، کرشمه، گردانیه، نغمه، بیات راجه، خرین، عشاق، نهفت، گُوِشت، عشیران، نیشابورک، مَجُسْلی، خجسته، ملک‌حسین، حسین، بوسَلیک، نیریز، رنگ نوا، رنگ نستارى.
رنگ دستگاه نوا در ردیف موسیقی ایرانی به نام نستاری یا نستالی یا نستوری می باشد.


۷ . شور :
شور" را مادر دستگاههای ایرانی لقب داده اند و از دستگاههای پرگوشه ماست. وسعت این دستگاه آنچنان است که حتی چهار آواز مستقل نیز به نامهای افشاری, ابوعطا, بیات ترک و دشتی از ملحقات آن به حساب می آیند.غالب آوازهایی که خواننده آموزش ندیده ایرانی می‌‌خواند در یکی از مایه‌های این آواز می‌‌گنجد، از این رو این دستگاه را مادر موسیقی ایرانی هم خوانده‌اند.

متعلقات شور:
آوازهای ابوعطا ، افشاری، بیات ترك و دشتی از شعبات دستگاه شور می باشند. این آوازها در گام شور قرار دارند ولی به خاطر تفاوتهایی كه از نظر حالت و نتهای شاهد و ایست با دستگاه شور پیدا می كنند، نام های مختلف پیدا كرده اند.

آواز دشتی :
دشتی از زیباترین متعلقات آواز شور به حساب می آید که آن را آواز چوپانی نیز نامیده اند. این آواز با اینکه غم انگیز و دردناک است اما در عین حال بسیار لطیف و ظریف می باشد. غم و حزنی که در آواز دشتی وجود دارد می تواند ناشی از فراق یار ، رنج و سختی زمانه یا حتی از عشق به میهن و وطن پرستی و ... باشد. در خواندن این آواز احساس نقش مهمی را ایفا می کند و باید ادای شعر و تحریر ها از دل و جان آدمی برخیزد تا لاجرم بر دل نشیند.سرود ملی ای ایران توسط استاد روح اله خالقی در دستگاه دشتی ساخته شده است.

برخی از گوشه های مهم دشتی عبارتند از :
درآمد ، حاجیانی ، بیات راجع ( راجه ) ، گیلكی ، غم انگیز ، دیلمان ، دشتستانی ، عشاق و سارنج

آواز ابو عطا :
ابوعطا از مهمترین ملحقات شور به حساب می آید و نیز از کامل ترین آنها. انسان با گوش دادن به ابوعطا کمی به فکر فرو می رود و به مسائل فلسفی پیرامونش می اندیشد. به این ترتیب تا اندازه ای می توان نتیجه گرفت, کسانی که بیشتر به آواز ابوعطا علاقه دارند و آن را بیشتر از سایر دستگاهها گوش می دهند, انسانهای نسبتا گوشه گیر اند که دراویش هم از آنها مستثنا نیستند.

از گوشه های دیگر این آواز می توان به :
رامكلی ، سیخی ، یقولون ، یتیمك ، گبری ، خسرو شیرین ( شونی ) اشاره كرد.گوشه حجاز در واقع اوج ابوعطا می باشد.

آواز بیات ترک :
بیات ترک آوازی است یکنواخت که گستردگی ماهور و شور را ندارد ولی از آواز های بسیار محبوب ایرانی ها میباشد و البته تا حدودی مورد علاقه ی ترک زبان ها بوده است.نقل قولی از عارف قزوینی شده است که نام اصلی آن بیات زند بوده است و در دوره قاجار توسط بعضی موسیقی دانان چاپلوس به بیات ترک تغییر یافته است.بیات ترک به دلیل نزدیکی به ماهور، قابلیت اجرایی بسیاری از گوشه‌های ماهور را دارد.اذان معروفی که با صدای مرحوم موذن زاده ی اردبیلی که حتما شنیده اید در بیات ترک و در گوشه ی روح الارواح اجرا شده است.

از گوشه های مهم بیات ترك می توان :
درآمد، دوگاه ، كرشمه ، فیلی ، شكسته ، روح الارواح ، جامه دران ، مهربانی و شهابی را نام برد.

آواز افشاری :
آواز افشاری، منسوب به ایل افشار از طوایف ترک ایرانی و از متعلقات چهارگانهٔ دستگاه شور است.افشاری را مملو از شکایات و غم و اندوه دانسته‌اند.
استاد خالقی در مورد این آواز چنین می گوید : " افشاری آوازی است مغموم و دردناک که از داستان هجران سخن می راند . گویی عاشقی است خسته و ناامید که از شدت درد می نالد و جز ناله هم با چیز دیگری سروکاری ندارد و گاه از زیادی رنج فریادی از سینه پر آتش خود بر می کشد که شنونده را سخت متاثر می کند . به طور کلی این آواز برای نشان دادن حالاتی مانند ناله های جانسوز هجران و شکایت از بی وفایی یاران و اظهار درد و اندوه دورنی و ناامیدیها و ناکامیها و اظهار تالم و تاثر از رنجهای زندگی و ذکر خاطرات اسف انگیز بهترین نمونه است."

از گوشه های این آواز می توان به:
درآمد ، قرائی ،رهاب ، نهیب ، مثنوی و صدری اشاره كرد.گوشه عراق اوج افشاری محسوب می شود. گوشه مثنوی ( که یک فرم ثابت در ردیف مویسقی ایرانی است و در همه دستگاهها و حتی گوشه ای یک دستگاه با وزن ثابت اشعار مثنوی یعنی " فاعلاتن فاعلاتن فاعلات " اجرا می شود ) معمولا برای راز و نیاز و نیایش � مثلا آواز استاد شجریان در ماه مبارک رمضان با شعر " چند خوردی چرب و شیرین از طعام " � استفاده می شود.

 

اصطلاحات :

گوشه : آهنگیست كه با نامها و حالتهای مختلف در اجرای دستگاه ها و آوازها وجود دارد و در فاصله يك چهارم و یا یك پنجم از یك گام اجرا می شود و تابع دستگاه خود است.

چهارمضراب : آهنگ موزونی است كه دارای یك جمله تكرار شونده به نام پایه می باشد و ملودی های دیگر بینابین پایه ها اجرا می شوند و اكثرا دارای یك تمپوی سریع و دارای كسر میزانهای دوچهارم و شش هشتم و سه هشتم و غیره می باشند .

پیش درآمد: از فرم های موسیقی ایرانی است و مانند اورتور در موسیقی جهانی می باشد.این فرم دارای سرعت سنگین و عموما در میزان های شش ضربی و چهارضربی و یا دوضربی ساختمه می شوند و در ابتدای موسیقی ایرانی اجرا می شود . ابداع پیش در آمد را به درویش خان نسبت می دهند.

رنگ : فرمی موزون و بدون كلام و عموما در ریتم شش هشتم ارائه می گردد و عموما فاقد پایه و در آخر اجرای یك دستگاه و یا آواز اجرا میشود.

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

شعر برای عروسی (برای مراسم جشن عروسی بچه مذهبی ها)

من کیم یک قهرمانم من کیم یک پهلوانم
من کیم بحر خروشان من کیم شیر ش‍یانم

من کیم سینه سپر در پیش این خرج گرانم
من کیم آنکس که امشب بین یاران شاد شادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

….من کیم آنکس که در سال گرانی زن گرفتم
خرج زن داری تمام عمر بر گردن گرفتم

دامن و کیف و کلاه و شالو پیراهن گرفتم
بسکه دادم پول …. زن گرفتن رفت یارم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

خاطراتم گشته آغاز از شب بله برونم
لحظه لحظه قند تازه آب می شد در درونم

گاه پایین، گاه بالا رفت آن شب قند خونم
تا توافق گشت حاصل صبر و تاب از دست دادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

من دگر بین جوانان ، سربلندو سر فرازم
زن گرفتم هست در دل آرزو های درازم

فکر نونم و فکر گوشتم فکر برقم فکر گازم
چشم خود واکرده ام دیدم که در دام افتادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

بعد از این اقبال و بخت و شادمانی باشد از من
دست داور خلعت دامادیم پوشانده بر تن

پاگشایم می کند از ترس مادر زن پدر زن
در کنار سفره هر شب می شود حاصل مرادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

ای خوشا آن شب که با فامیل رفتیم خاستگاری
سال دیگر می شوم بابا به عشق بچه داری

می خرم بر همسرم یک ماشین بنز سواری
گر خدا بخشد ز لطف و مرحمت پول زیادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

ونگ ونگ بچه بر من در دل شب ها نهانی
هست زیبا تر ز آ واز قشنگ اصفهانی

نق نق زن نغمه ی دلکش بود در نو جوانی
خنده ی زن می برد غم های عالم را زیادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

خوش بود با یار وقت صبح دم صبحانه خوردن
چایی قندو شکر با گوشت و نان در خانه بردن

لاله گفتن گل شکفتن دل ربودن دل سپردن
زن چراغ خانه باشد زن بود عشق و مرامم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

زن بلاهست و الهی خانه ای بی زن نباشد
زن بود پیراهن و حیف است اگر بر تن نباشد

زن گل است و خالی از گل دامن گلشن نباشد
من که بعد از ازواجم خرم و خندان و شادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

در شب دامادی خود خواهم از خلاق داور
چارده زیبا پسر با سیصدو پنچاه دختر

هر یکی از هر یکی زیبا تر و شیرین زبان تر
با نگاه کودکانم خنده خیزد از نگاهم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

 

 

«برکات»

این محفل شادی که سراسر برکات است
بر پایه‌ی پیوند گل و شاخه نبات است
در دین مسلمانی و در سنّت احمد
ذکر شب دامادی شیعه صلوات است

 

«بوسه»

احضار دادماد ـ پدر داماد ـ پدر عروس

آقا داماد بباید به ادب تن بزند
دل مستانه‌ی خود را به دو گلشن بزند
آقا داماد به لطف و ادب و عشق خودش
بوسه‌ای بر گل رخسار پدر زن بزند
* * *
آقا داماد نباید که دگر غُر بزند
بار ماشین دو جیبش رو دگر پُر بزند
آقا داماد کنون ساده دل و بی پروا
بوسه بر دست پدر بهرِ تشکر بزند
* * *
پدران هر دو به میخانه‌ی دل سر بزنید
هر دو مدهوش ز جامِ می و ساغر بزنید
خواهشی می‌کنم از هر دو ببخشید مرا
بوسه بر صورت داماد چو گوهر بزنید
* * *
آقا داماد مرو صبر نما، دم بزنیم
خط سرخی به وجودِ غم و ماتم بزنیم
مگه مداح ندارد دل اگر او خواهد
بوسه‌ای بهر محبت به لبِ هر بزنیم

«شاه پسران»

امشب شب دامادی شاه پسران است
داماد زبان بسته هنوز تازه جوان است
امشب شب دامادی این مردِ جوان است
گر صورت او شاد ولی دل نگران است
فردا که رود در صف اجناس کوپینی
آن وقت ببین عاقبت کار عیان است
گوید پدرش بر پسر شاخ نباتش
از قدرت زن گوید و او شیر ژیان است
از خرج خرید و گل و آذین و طلاجات
داماد شده سرخ چه انگشت به دهان است
داماد که رفتی تو به بازار و به پاساژ
زود باش بگو قیمت اجناس گران است
امشب گل ما گر شده خاموش ز صحبت
حرفی نزند در پی یک قفل زبان است

 

«شیر جوان»

شب دامادی یک شیر جوان می‌خواندم
نا نگه بر رخ او کردم و بر جا ماندم
دیدم آخر پسری شاد به تخت عشق است
همه تبریک به او، این شب بختِ عشق است
بوی عطرش همه جا را که معطر می‌کرد
عقل و هوش از سر هر آمده‌ای در می‌کرد
آن پسر خنده به خنده ز لبش جاری بود
هر نگاهش ثمرِ محفل دلداری بود
گونه‌اش سرخ، گل از گل بشکفته دهنش
مرغ عشقی شده بود و همه هستی چمنش
القضا تا که گذشت از خوشی‌اش یک روزی
گشت وقت چک و پاس و وصول و واریزی
دیدمش پشت در بانک به خود می‌گوید
الفرارى دست طلبکار تو را می‌جوید

 

«شب عشق»

شب عروسی یک شبِ عشقه
کار دوماد تاب و تبِ عشقه
همره دوماد تازه عروسش
زیر پاهاشون مرکبِ عشقه
* * *
آقا داماد چشمانِ تو روشن
داری تو سینه صد گل و گلشن
محفل ما را باغ و بهاری
رخت دامادی کرده‌ای بر تن
* * *
آسمان امشب مستِ نگاته
مدد حق همیشه باهاته
کرده‌ای احیا رسم پیمبر
همیشه حیدر پشت و پناه

 

«خرج»

بادا مبارک جشن عروسی(۳)
درسته که خرج عروسی سختی داره
ولی بدان که آخرش خوشبختی داره
کی می‌گه که مجردی عالمی داره
کار دل مجردا همیشه زاره
* * *
همه جا شادی و شوره
بزم ما محفل نوره
قلب مهمان دو فامیل
همگی غرقِ سروره
* * *
اگر امشب آقا دوماد
می‌بینی گردیده دلشاد
برو فردا هم ببینش
از گرونی می‌زنه داد
* * *
واسه چی طلا خریدی
مگه قیمت و ندیدی
میون پاساژ و بازار
بالا و پایین پریدی

 

«شادی»

این همه شادی امشب مبارک باد
جشن دامادی امشب مبارک باد
* * *
مرحبا داماد از ناز شصتِ تو
آمده امشب دنیا به دستِ تو
قلبِ هر عاشق ای مهربان داماد
می‌کند ویران چشمانِ مستِ تو
* * *
گل و بلبل شده دیوانه‌ی تو
کوی و برزن شده گلخانه‌ی تو
دل تو می‌شود امشب صدف گون
همسرت می‌شود دردانه‌ی تو
* * *
با بزرگان بشین تا که بدانی
به راه زندگی روزی نمانی
خرج این زندگی از بس گران است
عاقلان را بسی کرده روانی

 

«ساغر»

آقا داماد مبارک (۲)
داماد پر نموده امشب ساغر خود
باشد بر دل او عشق دلبر خود
داماد بهر تقدیم رفته گل خریده
از ترسِ مخارج شب از خواب پریده
* * *
داماد غرقِ نوره در قلبش سروره
در شهرِ تجرّد کارِ او غروره
امشب روی قلبش با مستی نوشته
دنیایم از این پس دنیا نیست، بهشته
* * *
امشب بزم ما هم بزم عاشقان است
دامادِ عزیزی چشمش گلفشان است
این را خود بگویم نه از دیگران است
میوه و شیرینی بخورید که گران است

 

«طرب»

بادا مبارک جشن دامادی (۲)
هر دلی مستِ طرب از گلِ رویت
عطر مستی می‌دهد سنبل مویت
مرحبا صد مرحبا ای آقا داماد
* * *
وا نما امشب گره از دو ابرویت
هر کجا پا می‌نهی خرج تو بسیار
می‌شوی از خرج خود عاقبت بیزار
وقتِ شادی آماده خنده کن جانا
چون که فردا می‌رسد می‌شوی بیمار
* * *
بخت خود وا کرده‌ای مرحبا داماد
عشق و حاشا کرده‌ای مرحبا داماد
در دیار زندگی با همه سختی
بین چه غوغا کرده‌ای مرحبا داماد

 

«شکر»

همه شاد و خندونند از گل رویت
چشم اهل بزم ما دم به دم سویت
شکر حق که عاقبت گشته‌ای دلشاد
حق شده پشت و پنات، مبارکت باد
دین تو کامل شده با چنین کاری
در تمام زندگی داری دلداری
زندگی صفا داره با یه همتایی
عمر بی لذت چیه؟ باشی تنهایی

«مرحبا»

مرحبا آقا داماد (۲)
نوگلی شده داماد
خنده بر لبش دلشاد
می‌دهیم ندا بهرِ خوشبختی
خانه‌اش بُوَد آباد (۲)
* * *
امشب از برای گل
نغمه می‌دهد بلبل
هر که می‌آید داخل مجلس
می‌دهد به داماد گل (۲)
* * *
گشته‌ای ز غم آزاد
کرده ز دینت یاد
پیر و رسم حضرت رسول
وصلتت مبارک باد

 

«خرم»

دل ما شاد شده (۲)
گلی داماد شده (۳)
امشب این قلب ما خرم و دلشاد شده
پسری مهربان خانه‌اش آباد شده
از غم و غصه‌ی تنهایی آزاد شده
شمع جشن عروسی شه داماد شده
* * *
آقا داماد عزیز همه افراد تویی
آن که بر نام او قرعه بیفتاد تویی
آنکه از خرج و مخارج بزند داد تویی
دهدش پول به سلمانی و قناد تویی

 

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

برای مجالس عروسی با آهنگ ( اگر اون ماه نمونه) خوانده شود

آقا دوماد مهربونه               مثل دسته گل می مونه

ساقدوشو بگید بیادُ                بزنه موهاشو شونه

آینه وشمعدون بیارید             بزارید پیشش

گلاب بپاشید به سر و             به گل ریشش

                   مبارکباد    آفادوماد

رخ ماهشو ببینید                     صد تا گلبوسه بچینید

واسۀ عرض اردت                 رفقا پیشش بشینید

خرمنی از گل بریزید               به قد وبالاش

تبریک بگید  به مهربون          مامان وباباش

                   مبارکباد    آفادوماد

کور بشه چشم حسودا              دوماد ما شده زیبا

دود کنید گلپر واسپند              هیکلش داره تماشا

کف بزنید شادی کنید                شب میمونه

شب شب عشق است وشب        حنا بندونه

                   مبارکباد    آفادوماد

بوی خوش میکنم احساس        اومده لحظۀ حساس

تو فضای این گلستون            پیچیده عطر گل یاس

گل بگید وگل بشنوید             توی این گلشن

همدم وهمنوا بشید                مهمونا با من

                   مبارکباد    آفادوماد

بزم ما خیلی قشنگه                با صفا ورنگارنگه

برای شیعۀ حیدر                  محفل کذائی ننگه

پیوندشون معنویه                 عروس ودوماد

الهی تا ابد باشن                   خرم ودلشاد

                   مبارکباد    آفادوماد

باغ دل شده بهاری                میآد آوای قناری

لحظه لحظه هاش میمونه     برامون یه یادگاری

سفرۀ رنگین دو گل             خیلی سنکینه

وصلتشون مطابق                شرع وآئینه

                   مبارکباد    آفادوماد

جشن این زوج جوونه        دوتا یار مهربونه

براشون نغمه شادی            بلبل عاشق می خونه

الهی زیر سایۀ                 عترت وقرآن

عمر هزار ساله کنند            پاک وبا ایمان

               مبارکباد    آفادوماد

این گلوم دیگه گرفته           حرفامو میگم نهفته

آقا دوماد فردا دارم             یه عالمی چک وسفته

نزار طلبکارا بیان              فردا دنبالم

یه میلیونی اگر بِدی            جا میاد حالم

                   مبارکباد    آفادوماد

 شعر از آقای علوی

br نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

اين محفل شادي که سراسر برکات است
بر پايه‌ي پيوند گل و شاخه نبات است
در دين مسلماني و در سنّت احمد
ذکر شب دامادي شيعه صلوات است

 ***********************
احضار دادماد ـ پدر داماد ـ پدر عروس

آقا داماد ببايد به ادب تن بزند
دل مستانه‌ي خود را به دو گلشن بزند
آقا داماد به لطف و ادب و عشق خودش
بوسه‌اي بر گل رخسار پدر زن بزند

* * *
آقا داماد نبايد که دگر غُر بزند
بار ماشين دو جيبش رو دگر پُر بزند
آقا داماد کنون ساده دل و بي پروا
بوسه بر دست پدر بهرِ تشکر بزند

* * *
پدران هر دو به ميخانه‌ي دل سر بزنيد
هر دو مدهوش ز جامِ مي و ساغر بزنيد
خواهشي مي‌کنم از هر دو ببخشيد مرا
بوسه بر صورت داماد چو گوهر بزنيد

* * *
آقا داماد مرو صبر نما، دم بزنيم
خط سرخي به وجودِ غم و ماتم بزنيم
مگه مداح ندارد دل اگر او خواهد
بوسه‌اي بهر محبت به لبِ هر بزنيم

 

 ***********************


امشب شب دامادي شاه پسران است
داماد زبان بسته هنوز تازه جوان است

امشب شب دامادي اين مردِ جوان است
گر صورت او شاد ولي دل نگران است

فردا که رود در صف اجناس گرانییی
آن وقت ببين عاقبت کار عيان است

گويد پدرش بر پسر شاخ نباتش
از قدرت زن گويد و او شير ژيان است

از خرج خريد و گل و آذين و طلاجات
داماد شده سرخ چه انگشت به دهان است

داماد که رفتي تو به بازار و به پاساژ
زود باش بگو قيمت اجناس گران است

امشب گل ما گر شده خاموش ز صحبت
حرفي نزند در پي يک قفل زبان است

 ***********************

شب دامادي يک شير جوان مي‌خواندم
نا نگه بر رخ او کردم و بر جا ماندم

ديدم آخر پسري شاد به تخت عشق است
همه تبريک به او، اين شب بختِ عشق است

بوي عطرش همه جا را که معطر مي‌کرد
عقل و هوش از سر هر آمده‌اي در مي‌کرد

آن پسر خنده به خنده ز لبش جاري بود
هر نگاهش ثمرِ محفل دلداري بود

گونه‌اش سرخ، گل از گل بشکفته دهنش
مرغ عشقي شده بود و همه هستي چمنش

القضا تا که گذشت از خوشي‌اش يک روزي
گشت وقت چک و پاس و وصول و واريزي

ديدمش پشت در بانک به خود مي‌گويد
الفرارى دست طلبکار تو را مي‌جويد

 
 ***********************


شب عروسي يک شبِ عشقه
کار دوماد تاب و تبِ عشقه
همره دوماد تازه عروسش
زير پاهاشون مرکبِ عشقه

* * *
آقا داماد چشمانِ تو روشن
داري تو سينه صد گل و گلشن
محفل ما را باغ و بهاري
رخت دامادي کرده‌اي بر تن

* * *
آسمان امشب مستِ نگاته
مدد حق هميشه باهاته
کرده‌اي احيا رسم پيمبر
هميشه حيدر پشت و پناه

 
 ***********************

بادا مبارک جشن عروسي(3)
درسته که خرج عروسي سختي داره
ولي بدان که آخرش خوشبختي داره
کي مي‌گه که مجردي عالمي داره
کار دل مجردا هميشه زاره

* * *
همه جا شادي و شوره
بزم ما محفل نوره
قلب مهمان دو فاميل
همگي غرقِ سروره

* * *
اگر امشب آقا دوماد
مي‌بيني گرديده دلشاد
برو فردا هم ببينش
از گروني مي‌زنه داد

* * *
واسه چي طلا خريدي
مگه قيمت و نديدي
ميون پاساژ و بازار
بالا و پايين پريدي

 
 ***********************

اين همه شادي امشب مبارک باد
جشن دامادي امشب مبارک باد

* * *
مرحبا داماد از ناز شصتِ تو
آمده امشب دنيا به دستِ تو
قلبِ هر عاشق اي مهربان داماد
مي‌کند ويران چشمانِ مستِ تو

* * *
گل و بلبل شده ديوانه‌ي تو
کوي و برزن شده گلخانه‌ي تو
دل تو مي‌شود امشب صدف گون
همسرت مي‌شود دردانه‌ي تو

* * *
با بزرگان بشين تا که بداني
به راه زندگي روزي نماني
خرج اين زندگي از بس گران است
عاقلان را بسي کرده رواني

 
 ***********************

آقا داماد مبارک (2)
داماد پر نموده امشب ساغر خود
باشد بر دل او عشق دلبر خود
داماد بهر تقديم رفته گل خريده
از ترسِ مخارج شب از خواب پريده

* * *
داماد غرقِ نوره در قلبش سروره
در شهرِ تجرّد کارِ او غروره
امشب روي قلبش با مستي نوشته
دنيايم از اين پس دنيا نيست، بهشته

* * *
امشب بزم ما هم بزم عاشقان است
دامادِ عزيزي چشمش گلفشان است
اين را خود بگويم نه از ديگران است
ميوه و شيريني بخوريد که گران است

 
 ***********************

بادا مبارک جشن دامادي (2)
هر دلي مستِ طرب از گلِ رويت
عطر مستي مي‌دهد سنبل مويت
مرحبا صد مرحبا اي آقا داماد

* * *
وا نما امشب گره از دو ابرويت
هر کجا پا مي‌نهي خرج تو بسيار
مي‌شوي از خرج خود عاقبت بيزار
وقتِ شادي آماده خنده کن جانا
چون که فردا مي‌رسد مي‌شوي بيمار

* * *
بخت خود وا کرده‌اي مرحبا داماد
عشق و حاشا کرده‌اي مرحبا داماد
در ديار زندگي با همه سختي
بين چه غوغا کرده‌اي مرحبا داماد

 
 ***********************

همه شاد و خندونند از گل رويت
چشم اهل بزم ما دم به دم سويت

شکر حق که عاقبت گشته‌اي دلشاد
حق شده پشت و پنات، مبارکت باد

دين تو کامل شده با چنين کاري
در تمام زندگي داري دلداري

زندگي صفا داره با يه همتايي
عمر بي لذت چيه؟ باشي تنهايي


 ***********************


مرحبا آقا داماد (2)
نوگلي شده داماد
خنده بر لبش دلشاد
مي‌دهيم ندا بهرِ خوشبختي
خانه‌اش بُوَد آباد (2)

* * *
امشب از براي گل
نغمه مي‌دهد بلبل
هر که مي‌آيد داخل مجلس
مي‌دهد به داماد گل (2)

* * *
گشته‌اي ز غم آزاد
کرده ز دينت ياد
پير و رسم حضرت رسول
وصلتت مبارک باد


 ***********************

دل ما شاد شده (2)
گلي داماد شده (3)

امشب اين قلب ما خرم و دلشاد شده
پسري مهربان خانه‌اش آباد شده
از غم و غصه‌ي تنهايي آزاد شده
شمع جشن عروسي شه داماد شده

* * *
آقا داماد عزيز همه افراد تويي
آن که بر نام او قرعه بيفتاد تويي
آنکه از خرج و مخارج بزند داد تويي
دهدش پول به سلماني و قناد تويي

 ***********************

 


شب شوره شب آبادي عشقه
شب نوره شب دامادي عشقه

كسي از حال دوماد خبر نداره
فكر پروازه و اما پر نداره

قندِ دلِ دوماد آبه
دوماد انگاري تو خوابه

فردا كه مي‌مونه قسطاش
واي از دلي كه كبابه

قندِ دل دوماد آبه ـ دوماد انگاري تو خوابه (2)

آقا دوماد تو همين يه شب اميري
بايد از پيشكسوتا عبرت بگيري

واسه مردا زن ذليل بودن يه درده
حرف اوّل توي خونه واسه مرده

كلاهِ مردا بي پشمه
اخم زن تو خونه خشمه

وقتي زن مي‌گه يه حرفي
كارِ ما مردا يه چشمه

قندِ دل دوماد آبه ـ دوماد انگاري تو خوابه (2)

 ***********************


در محفل ما مي‌رسد آواي تأهل
زيباست همه لحظه‌ي زيباي تأهل

امشب دل داماد به سيرِ گل و بلبل
آهوي چموشي‌ست كه شيداي تأهل

اين خنده‌ي پنهان كه به زير همه لبهاست
يعني همه شاند به روياي تأهل

امشب تو پر از خاطره‌اي چاره نداري
هوش تو هدر رفته به سيماي تأهل

من هم چو تو يك شب به چنين دام فتادم
تا داد فريبم قد رعناي تأهل

از آن شب زيبا كه به يك باره شدم پير
فرياد از اين واي من و واي تأهل

اينها همه گفتم كه شما پند بگيري
هرگز نهراسي تو ز اجراي تأهل

سخت است اگر زندگي اما برو خوش باش
كِي مردِ‌ مجرّد برسد پاي تأهل

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

شعر برای عروسی (برای مراسم جشن عروسی بچه مذهبی ها)

من کیم یک قهرمانم من کیم یک پهلوانم
من کیم بحر خروشان من کیم شیر ش‍یانم

من کیم سینه سپر در پیش این خرج گرانم
من کیم آنکس که امشب بین یاران شاد شادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

….من کیم آنکس که در سال گرانی زن گرفتم
خرج زن داری تمام عمر بر گردن گرفتم

دامن و کیف و کلاه و شالو پیراهن گرفتم
بسکه دادم پول …. زن گرفتن رفت یارم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

خاطراتم گشته آغاز از شب بله برونم
لحظه لحظه قند تازه آب می شد در درونم

گاه پایین، گاه بالا رفت آن شب قند خونم
تا توافق گشت حاصل صبر و تاب از دست دادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

من دگر بین جوانان ، سربلندو سر فرازم
زن گرفتم هست در دل آرزو های درازم

فکر نونم و فکر گوشتم فکر برقم فکر گازم
چشم خود واکرده ام دیدم که در دام افتادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

بعد از این اقبال و بخت و شادمانی باشد از من
دست داور خلعت دامادیم پوشانده بر تن

پاگشایم می کند از ترس مادر زن پدر زن
در کنار سفره هر شب می شود حاصل مرادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

ای خوشا آن شب که با فامیل رفتیم خاستگاری
سال دیگر می شوم بابا به عشق بچه داری

می خرم بر همسرم یک ماشین بنز سواری
گر خدا بخشد ز لطف و مرحمت پول زیادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

ونگ ونگ بچه بر من در دل شب ها نهانی
هست زیبا تر ز آ واز قشنگ اصفهانی

نق نق زن نغمه ی دلکش بود در نو جوانی
خنده ی زن می برد غم های عالم را زیادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

خوش بود با یار وقت صبح دم صبحانه خوردن
چایی قندو شکر با گوشت و نان در خانه بردن

لاله گفتن گل شکفتن دل ربودن دل سپردن
زن چراغ خانه باشد زن بود عشق و مرامم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

زن بلاهست و الهی خانه ای بی زن نباشد
زن بود پیراهن و حیف است اگر بر تن نباشد

زن گل است و خالی از گل دامن گلشن نباشد
من که بعد از ازواجم خرم و خندان و شادم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

در شب دامادی خود خواهم از خلاق داور
چارده زیبا پسر با سیصدو پنچاه دختر

هر یکی از هر یکی زیبا تر و شیرین زبان تر
با نگاه کودکانم خنده خیزد از نگاهم

من دومادم من دومادم من دومادم من دومادم

 

 

«برکات»

این محفل شادی که سراسر برکات است
بر پایه‌ی پیوند گل و شاخه نبات است
در دین مسلمانی و در سنّت احمد
ذکر شب دامادی شیعه صلوات است

 

«بوسه»

احضار دادماد ـ پدر داماد ـ پدر عروس

آقا داماد بباید به ادب تن بزند
دل مستانه‌ی خود را به دو گلشن بزند
آقا داماد به لطف و ادب و عشق خودش
بوسه‌ای بر گل رخسار پدر زن بزند
* * *
آقا داماد نباید که دگر غُر بزند
بار ماشین دو جیبش رو دگر پُر بزند
آقا داماد کنون ساده دل و بی پروا
بوسه بر دست پدر بهرِ تشکر بزند
* * *
پدران هر دو به میخانه‌ی دل سر بزنید
هر دو مدهوش ز جامِ می و ساغر بزنید
خواهشی می‌کنم از هر دو ببخشید مرا
بوسه بر صورت داماد چو گوهر بزنید
* * *
آقا داماد مرو صبر نما، دم بزنیم
خط سرخی به وجودِ غم و ماتم بزنیم
مگه مداح ندارد دل اگر او خواهد
بوسه‌ای بهر محبت به لبِ هر بزنیم

«شاه پسران»

امشب شب دامادی شاه پسران است
داماد زبان بسته هنوز تازه جوان است
امشب شب دامادی این مردِ جوان است
گر صورت او شاد ولی دل نگران است
فردا که رود در صف اجناس کوپینی
آن وقت ببین عاقبت کار عیان است
گوید پدرش بر پسر شاخ نباتش
از قدرت زن گوید و او شیر ژیان است
از خرج خرید و گل و آذین و طلاجات
داماد شده سرخ چه انگشت به دهان است
داماد که رفتی تو به بازار و به پاساژ
زود باش بگو قیمت اجناس گران است
امشب گل ما گر شده خاموش ز صحبت
حرفی نزند در پی یک قفل زبان است

 

«شیر جوان»

شب دامادی یک شیر جوان می‌خواندم
نا نگه بر رخ او کردم و بر جا ماندم
دیدم آخر پسری شاد به تخت عشق است
همه تبریک به او، این شب بختِ عشق است
بوی عطرش همه جا را که معطر می‌کرد
عقل و هوش از سر هر آمده‌ای در می‌کرد
آن پسر خنده به خنده ز لبش جاری بود
هر نگاهش ثمرِ محفل دلداری بود
گونه‌اش سرخ، گل از گل بشکفته دهنش
مرغ عشقی شده بود و همه هستی چمنش
القضا تا که گذشت از خوشی‌اش یک روزی
گشت وقت چک و پاس و وصول و واریزی
دیدمش پشت در بانک به خود می‌گوید
الفرارى دست طلبکار تو را می‌جوید

 

«شب عشق»

شب عروسی یک شبِ عشقه
کار دوماد تاب و تبِ عشقه
همره دوماد تازه عروسش
زیر پاهاشون مرکبِ عشقه
* * *
آقا داماد چشمانِ تو روشن
داری تو سینه صد گل و گلشن
محفل ما را باغ و بهاری
رخت دامادی کرده‌ای بر تن
* * *
آسمان امشب مستِ نگاته
مدد حق همیشه باهاته
کرده‌ای احیا رسم پیمبر
همیشه حیدر پشت و پناه

 

«خرج»

بادا مبارک جشن عروسی(۳)
درسته که خرج عروسی سختی داره
ولی بدان که آخرش خوشبختی داره
کی می‌گه که مجردی عالمی داره
کار دل مجردا همیشه زاره
* * *
همه جا شادی و شوره
بزم ما محفل نوره
قلب مهمان دو فامیل
همگی غرقِ سروره
* * *
اگر امشب آقا دوماد
می‌بینی گردیده دلشاد
برو فردا هم ببینش
از گرونی می‌زنه داد
* * *
واسه چی طلا خریدی
مگه قیمت و ندیدی
میون پاساژ و بازار
بالا و پایین پریدی

 

«شادی»

این همه شادی امشب مبارک باد
جشن دامادی امشب مبارک باد
* * *
مرحبا داماد از ناز شصتِ تو
آمده امشب دنیا به دستِ تو
قلبِ هر عاشق ای مهربان داماد
می‌کند ویران چشمانِ مستِ تو
* * *
گل و بلبل شده دیوانه‌ی تو
کوی و برزن شده گلخانه‌ی تو
دل تو می‌شود امشب صدف گون
همسرت می‌شود دردانه‌ی تو
* * *
با بزرگان بشین تا که بدانی
به راه زندگی روزی نمانی
خرج این زندگی از بس گران است
عاقلان را بسی کرده روانی

 

«ساغر»

آقا داماد مبارک (۲)
داماد پر نموده امشب ساغر خود
باشد بر دل او عشق دلبر خود
داماد بهر تقدیم رفته گل خریده
از ترسِ مخارج شب از خواب پریده
* * *
داماد غرقِ نوره در قلبش سروره
در شهرِ تجرّد کارِ او غروره
امشب روی قلبش با مستی نوشته
دنیایم از این پس دنیا نیست، بهشته
* * *
امشب بزم ما هم بزم عاشقان است
دامادِ عزیزی چشمش گلفشان است
این را خود بگویم نه از دیگران است
میوه و شیرینی بخورید که گران است

 

«طرب»

بادا مبارک جشن دامادی (۲)
هر دلی مستِ طرب از گلِ رویت
عطر مستی می‌دهد سنبل مویت
مرحبا صد مرحبا ای آقا داماد
* * *
وا نما امشب گره از دو ابرویت
هر کجا پا می‌نهی خرج تو بسیار
می‌شوی از خرج خود عاقبت بیزار
وقتِ شادی آماده خنده کن جانا
چون که فردا می‌رسد می‌شوی بیمار
* * *
بخت خود وا کرده‌ای مرحبا داماد
عشق و حاشا کرده‌ای مرحبا داماد
در دیار زندگی با همه سختی
بین چه غوغا کرده‌ای مرحبا داماد

 

«شکر»

همه شاد و خندونند از گل رویت
چشم اهل بزم ما دم به دم سویت
شکر حق که عاقبت گشته‌ای دلشاد
حق شده پشت و پنات، مبارکت باد
دین تو کامل شده با چنین کاری
در تمام زندگی داری دلداری
زندگی صفا داره با یه همتایی
عمر بی لذت چیه؟ باشی تنهایی

«مرحبا»

مرحبا آقا داماد (۲)
نوگلی شده داماد
خنده بر لبش دلشاد
می‌دهیم ندا بهرِ خوشبختی
خانه‌اش بُوَد آباد (۲)
* * *
امشب از برای گل
نغمه می‌دهد بلبل
هر که می‌آید داخل مجلس
می‌دهد به داماد گل (۲)
* * *
گشته‌ای ز غم آزاد
کرده ز دینت یاد
پیر و رسم حضرت رسول
وصلتت مبارک باد

 

«خرم»

دل ما شاد شده (۲)
گلی داماد شده (۳)
امشب این قلب ما خرم و دلشاد شده
پسری مهربان خانه‌اش آباد شده
از غم و غصه‌ی تنهایی آزاد شده
شمع جشن عروسی شه داماد شده
* * *
آقا داماد عزیز همه افراد تویی
آن که بر نام او قرعه بیفتاد تویی
آنکه از خرج و مخارج بزند داد تویی
دهدش پول به سلمانی و قناد تویی

 

 

br نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

در ادامه می توانید منتخب مداحی های اجرا شده برای بیست و هشتم ماه صفر را دریافت کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

دریافت فایلها:

حاج محمود کریمی-بیا که ناز تو را با دلم خریدارم (غزل مصیبت)

حاج محمود کریمی-روضه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (روضه)

حاج محمود کریمی-آغوش باز می رسد از مهربانی ات (زمینه)

حاج محمود کریمی-همه فقیر تو هستند و ما گداهایت (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-کنار قبر مادرش وای وای وای (دو دمه)

حاج محمود کریمی-با یوسفش مقایسه کردند نگار گفت (شور)

حاج محمود کریمی-گمان کنم دیگر این دردها دوا نشود (روضه)

حاج محمود کریمی-روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)

حاج محمود کریمی-می روی ای بهر عصمت را عروس (روضه)

حاج محمود کریمی-دردهای من بی درمونه (زمینه)

حاج محمود کریمی-این روضه ها که دینتان کیمیا شده (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-ای که دردست اعلا کلید عرش اعلا (تک)

حاج محمود کریمی-بر مشامم می رسد هر لحطه بوی کربلا (شور)

حاج محمود کریمی-شاد کن این دلم که غمگین است (شور)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمود کریمی-گریونه چشای عالم (زمینه)

حاج محمود کریمی-ای محمد ای رسول (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-ذوالفقار به عزم مصاف بردارد (شعرخوانی)

حاج محمود کریمی-من علیم عالی ام (شور)

حاج محمود کریمی-بیایید آی رفقا (شور)

حاج محمود کریمی-یک روز می اید قرارت غم مخور (روضه)

حاج سید مجید بنی فاطمه-شب آمد بر سرت (روضه)

حاج محمود کریمی-وا اماه واماه (دم زمینه)

حاج محمود کریمی-در میون کوچه ها محشری شد به پا (زمینه)

حاج محمود کریمی-جانب هر چند دیگری (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-تو لایق سیادتی  (واحد)

حاج محمود کریمی-قبله ی من کربلاست (واحد)

حاج محمود کریمی-یا عباس جی بالمای لسکینه (شور)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن و پیامبر اکرم (روضه)

حاج محمود کریمی-ای ماهی دریا گریه کرده (زمینه)

حاج محمود کریمی-دوباره داره خون می باره (تک)

حاج محمود کریمی-در وصف ذات (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-توی شهری که یه روز (تک)

حاج محمود کریمی-کریم کاری به جز جود و کرم (شور)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمود کریمی-آمد از بین شان شکسته ترین (روضه)

حاج محمود کریمی-قافله غم قدم به قدم میاد (زمینه)

حاج محمود کریمی-دلم تنگه ای مدینه (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-ای بی کفن حسین (دو دمه)

حاج محمود کریمی-ذکر حضرت ابا عبدالله (ذکر)

حاج سید مجید بنی فاطمه-حسنم شهره ی هر انجنم (واحد)

حاج محمود کریمی-حسن حرف اوله (شور)

حاج محمود کریمی-روح الله بهمنی-غریب اونیه که همدم اشک و آهه (شور)

حاج محمود کریمی-من تو رو می بینم تو منو (زمینه)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (روضه)

حاج محمود کریمی-من تو رو می بینم تو منو (زمینه)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (روضه)

حاج محمود کریمی-نشسته رو لبهام لخته لخته (زمینه)

حاج محمود کریمی-هم نشین ماتم ای سکوت (واحد سنگین)

حاج محمود کریمی-کنار قبر مادرش واویلا (دو دمه)

حاج محمود کریمی-عزیز دلم ای آب و گلم (شور)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (روضه)

حاج محمود کریمی-انتقام آتش را (روضه)

حاج محمود کریمی-نشسته رو لبهام (زمینه)

حاج محمود کریمی-عزیز دلم ای آب و گلم (واحد)

حاج محمود کریمی-در حسینه مرا دفن کنید (واحد)

حاج محمود کریمی-در سر کوی مرا (شور)

حاج محمود کریمی-کیست در عالم میان کوچه (شعر خوانی)

حاج محمود کریمی-ابری شدم به نیت باران شدن فقط (روضه)

حاج محمود کریمی-ماهی دریا برایت گریه کرده (زمینه)

حاج محمود کریمی-دوباره داره خون می باره (تک)

حاج محمود کریمی-تنهایی و غربت همه جا یار دلت بود (واحد)

حاج سعید حدادیان-به تورات قسم (واحد سنگین)

حاج سعید حدادیان-گفت و کاندر حرم خسرو خوبان (واحد)

حاج محمود کریمی-سلسله ی موی دوست (شور)

حاج محمود کریمی-من ملک بودم و فرودس برین (روضه)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمود کریمی-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمود کریمی-کریم کاری به جز (زمینه)

حاج منصور ارضی-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمود کریمی-یکی بیاد تو این کوچه (واحد)

حاج محمود کریمی-گرچه ندیده دیده ام (شور)

حاج محمد طاهری-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمد طاهری-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج محمود کریمی-انی تارک فی کم الثقلین (زمینه)

حاج محمود کریمی-پیراهن سیاه تو ما را بزرگ کرد (واحد)

حاج محمود کریمی-پاره جگر وای حسن (شور)

حاج سعید حدادیان-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج سعید حدادیان-خسته شدم دیگه (زمینه)

حاج محمدرضا طاهری-امید ترک گنه فرصت صعود گذشت (روضه)

حاج محمدرضا طاهری-سایه سار رحمت از سر مدینه کم شد (زمینه)

کربلایی حسین طاهری-باشه منو نبر حرم (شور)

حاج محمدرضا طاهری-روضه امام حسن مجتبی و حضرت رسول (روضه)

حاج محمدرضا طاهری-حسن غریب مادر حسن حسن (زمینه)

حاج محمدرضا طاهری-ای کرم خاک قدم (واحد سنگین)

حاج محمدرضا طاهری-ما غلامی ز غلامان غلام حسنیم (واحد)

کربلایی حسین طاهری-پره پروازم تو بقیه باز است (شور)

حاج محمد طاهری-دارد تمام میشود این روضه ها (روضه)

حاج محمد طاهری-یا رسول یا محمد یا محمد (زمینه)

حاج محمد طاهری-شور محشری به پا شد (نوحه)

حاج محمد طاهری-چرخ گردون عجب غوغا گشودی (واحد)

حاج محمد طاهری-دلی که بی قراره (شور)

حاج محمد طاهری-زهر جفای همسرم (شور)

حاج مجید بنی فاطمه-ای انتهای غربت و غم (روضه)

حاج مجید بنی فاطمه-در قیامت که همه گریانند (زمینه)

حاج مجید بنی فاطمه-با یاد تو که غصه شماری کنم (واحد)

حاج مجید بنی فاطمه-انت فی قلبی غریب (واحد)

حاج مجید بنی فاطمه-به خاطر بارون تیره (شور)

حاج مجید بنی فاطمه-چشای بی قرارم (زمینه)

حاج مجید بنی فاطمه-کسی هر روز زهر غربتو (زمینه)

حاج سید مهدی میرداماد-از نگاهت شکیب می بارد (روضه)

حاج سید مهدی میرداماد-من کشته ی زهر جفایم (نوحه)

حاج سید مهدی میرداماد-مدینه شد قیامت (واحد سنگین)

حاج سید مهدی میرداماد-ای محمد ای رسول بهترین کردارها (واحد)

حاج سید مهدی میرداماد-قبله ی جان امام رضا (روضه)

حاج سید مهدی میرداماد-داد از غم جدایی (نوحه)

حاج سید مهدی میرداماد-یا غریب الغربا (واحد سنگین)

حاج سید مهدی میرداماد-اربابم حسین و سلطانم (واحد)

حاج سید مهدی میرداماد-روضه حضرت امام حسن مجتبی (مناجات)

حاج سید مهدی میرداماد-کریم آل الله (شور)

حاج سید مهدی میرداماد-خدا به طلعت تو مهر پادشاهی زد (روضه)

حاج سید مهدی میرداماد-خدا به شهد لبت مزه ی رطب داده (روضه)

حاج سید مهدی میرداماد-به وقت رفتن مسجد زره به تن داری (روضه)

حاج سید مهدی میرداماد-همیشه به هوای مدینه (زمینه)

حاج سید مهدی میرداماد-مدینه شد قیامت زهرا سرت سلامت (واحد سنگین)

حاج سید مهدی میرداماد-ای محمد ای رسول بهترین کردارها (واحد)

حاج سید مهدی میرداماد-دستم از ضریحت کوتاهه (شور)

حاج سیدمهدی میرداماد-جونی توی تنم نمونده (روضه)

حاج سیدمهدی میرداماد-دست مرا بگیر (واحد)

حاج سیدمهدی میرداماد-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج سیدمهدی میرداماد-با دل پر از ملالش (واحد)

حاج سیدمهدی میرداماد-وقت پرپر زدنم (واحد)

حاج سیدمهدی میرداماد-کریم آل الله (تک)

حاج سیدمهدی میرداماد-مدینه دلم برات می زنه (شور)

حاج سیدمهدی میرداماد-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج سیدمهدی میرداماد-الهی چشم هیچ عزیزی (روضه)

حاج سیدمهدی میرداماد-دل را هماره حال و هوای (روضه)

حاج سیدمهدی میرداماد-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج سیدمهدی میرداماد-دلم مهر غربت (روضه)

حاج سیدمهدی میرداماد-تو دلم امشب بهانه می گیرم (زمینه)

حاج سیدمهدی میرداماد-حسن کریم عالمینه (زمینه)

حاج سیدمهدی میرداماد-کریم عالم آقام آقام حسنه (زمینه)

حاج سیدمهدی میرداماد-حسن شدی که غریبی (واحد)

حاج سیدمهدی میرداماد-عزیز زهرا کریم عالمینه (واحد)

حاج سیدمهدی میرداماد-چشمم ز گریه حسرت (واحد)

حاج سیدمهدی میرداماد-دو ماهه دارم سینه می زنم (شور)

حاج سیدمهدی میرداماد-اونیکه به درد دلها (شور)

حاج سیدمهدی میرداماد-دو ماهه دارم سینه می زنم (شور)

حاج سیدمهدی میرداماد-من شش دهه برای حسینم (مناجات)

حاج سید مهدی میرداماد-عشق تو ییچاره تویی (شور)

حاج سید مهدی میرداماد-تویی چاره تویی (واحد سنگین)

حاج سید مهدی میرداماد-دوباره مرغ روحم خوای کربلا کرد (واحد)

حاج سید مهدی میرداماد-تویی کس و کارم دار و ندارم (شور)

حاج سید مهدی میرداماد-دستم از ضریح تو کوتاهه (شور)

حاج سیدمهدی میرداماد-مست از غم تو ام (روضه)

حاج حسین سیب سرخی-روضه امام حسن مجتبی (ع)

حاج حسین سیب سرخی-روضه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (روضه)

حاج حسین سیب سرخی-این دم آخری منتظرم که مادرم بیاد (زمینه)

حاج حسین سیب سرخی-هوا هوای کربلا هوای بین الحرمین (شور)

حاج حسین سیب سرخی-شبا با یاد تو بی تابم حسین اربابم (شور)

حاج حسین سیب سرخی-ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین (شور)

حاج حسین سیب سرخی-آتشی افتاده از زهر جفا بر پیکرم (واحد سنگین)

حاج حسین سیب سرخی-حسینا ابد والله ما ننسا حسینا (واحد)

حاج حسین سیب سرخی-شب رحمت و شب مغرفت شبه جمعه ست (شور)

حاج حسین سیب سرخی-کرببلا برای من جونم آقا برای تو اربابم (شور)

حاج حسین سیب سرخی-تمنا نکن (زمینه)

حاج حسین سیب سرخی-هوای حرم هوای حسین (شور)

حاج حسین سیب سرخی-داره روضه می خونه امشب (واحد)

حاج حسین سیب سرخی-تو معنی واقعی کریمی (واحد)

حاج حسین سیب سرخی-ما ریزه خواره سفری احسان زینبیم (واحد)

حاج حسین سیب سرخی-آقام حسین حسین آقام (شور)

حاج حسین سیب سرخی-حسین جانم جانم (شور)

حاج حسین سیب سرخی-شب بارونی (شور)

حاج حسین سیب سرخی-ما گدایان تو هستیم (شور)

 حاج حسن خلج-روضه امام حسن مجتبی (ع)

 
br نوشته شده در تاريخ جمعه چهاردهم آذر ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

عکس ریئس شورای روستای دو اسب در 2 کیلو متر ی استان زنجان حدود 5000 نفر جمعیت

br نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

نمایش جزئیات بیوگرافی مادحین و شعرا

 

 

عنوان : بیوگرافی استاد حاج اصغر زنجانی افتخار آذربایجان و ایران

ما هر چه داریم از اهل بیت (ع) داریم.

حاج اصغر ساده پوش، مهربان و کمی شوخ طبع است، او که عمر خود را صرف بازگویی مصائب اهل بیت (ع) نموده است، شوخی هایش نیز خالی از سوز نیست و همین سوز و گداز اوست که روضه و مصیبت خواندن های او را مؤثر و دلنشین کرده است، او جواب ما را می داد، امّا خواسته یا ناخواسته مجلس مصاحبت با او به مجلس روضه ی سیدالشهدا (ع) تبدیل شد و همه ی آنهایی که برای دیدن او فرصت را مغتنم شمرده بودند، آرام آرام اشک می ریختند. حاج اصغر، اما، فارغ از اطرافیان، با صدای بلند ناله سر داده بود و گریه می کرد.

حاج اصغر زنجانی ترجیح داده است تا چشمان تن فروبسته بمانند، و برای شفای خود از اهل بیت (ع) تقاضایی ندارد، او می داند که بهترین مسیر برای قرب باری تعالی بندگی خالصانه و با بصیرت است و چنین شخصی شایسته ی عنوان روشندلی است.

با تشکر از این که محبّت کردید و به دعوت ما پاسخ مثبت دادید، لطفا بفرمایید که از چه زمانی به ذاکری اهل بیت (ع) مشغول شدید؟

 

br نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ توسط مداح علیرضاعلوی زنجانی 09125418870

ادامه مطلب
br